Knihy
12. 2. 2024, WEBREDAKTOR

Jaké knihy se objevily tento týden k půjčení? Nový román Jaroslava Kalfaře, nová sbírka Ladislava Puršla nebo souborné prózy a deníky Karla Hynka Máchy.

Projděte si náš výběr nebo si všechny novinky můžete prohlížet na stránce www.mlp.cz/novetituly. Tip! Novinky si můžete také každý týden stáhnout ve formátu PDF.

Kalfař, Jaroslav: Stručná historie věčného života

Dystopický román z blízké budoucnosti se sklonem k satiře vykresluje děsivý svět budoucnosti, kde naše životy ovlivňují moderní technologie a hranice mezi člověkem a strojem se stírá.

Když se Adéla dozví, že je nevyléčitelně nemocná, upnou se její myšlenky k Tereze – dceři, kterou před čtyřiceti lety hned po porodu opustila. V Česku tak zanechá dospělého syna Romana a vydá se do Spojených států, kde Tereza vyvíjí lék zajišťující nesmrtelnost. Než ale stačí matce pomoci, Adéla za záhadných okolností umírá. Tereza s Romanem se neznají, ale teď musí spojit síly, aby matčiny ostatky vrátili domů. Podaří se jim to i přese všechna nebezpečí technokratické diktatury, v niž se Amerika proměnila?

PŮJČTE SI

Peetz, Monika: Letní sestry

Román německé autorky o tajemstvích, které rodiny rozdělují, ale i o tom, jak lze některé letité chyby napravit. Čtveřice sester se vydává na tajuplnou cestu, kterou organizuje jejich matka.

Mnoho let jezdívaly čtyři sestry spolu s rodiči na letní prázdniny do Bergenu, luxusního turistického městečka v Holandsku. Když zde však jejich otec před dvaceti lety zemřel při autonehodě, už se sem nikdy nevrátily — vzpomínky byly příliš bolestné. Proto sestry velmi překvapí, když je jejich matka pozve na prodloužený víkend právě do Bergenu, aby tam s nimi probrala jistou záležitost. Ukáže se, že matka se chce znovu vdát a v malebném letovisku by je ráda seznámila se svým nastávajícím — místním mužem, o němž její dcery neměly ani tušení. Navíc se zdá, že muž si rodinu pamatuje z dřívějších dob. Sestry si ho před narychlo plánovanou svatbou proklepnou a zjistí, že není příliš důvěryhodný. Matka si však nedá říct a trvá na tom, že je pro ni ten pravý.

PŮJČTE SI

Mácha, Karel Hynek: Prózy a deníky

Úplný soubor próz, prozaických zlomků a deníků našeho největšího romantického básníka Karla Hynka Máchy, z jehož díla čerpala a povstala moderní česká literatura.

Oproti výboru, vydanému v České knižnici v roce 2008, se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pravopisně aktualizovanou. Inovací prošla rovněž komentářová část svazku: zatímco studie Zdeňka Hrbaty a Martina Procházky zasazuje Máchovu prozaickou tvorbu do kontextu evropského romantismu prostřednictvím charakteristických témat: historismus – poutnictví – všednodennost, a detailně analyzuje román Cikáni, studie editora a pořadatele svazku Michala Charypara zdůvodňuje způsob členění jednotlivých textů do oddílů Kat – Obrazy ze života mého – Ostatní prozaické fragmenty – Cikáni – Deníky. Součástí knihy je též revidovaný obsáhlý pasus vysvětlivek a slovníček nezvyklých či archaických výrazů.

PŮJČTE SI

Puršl, Ladislav: Různá není

Po třinácti letech, která uplynula od vydání dosud posledního autorova knižního souboru, vychází další básnická sbírka Ladislava Puršla.

Chůze krajinou vnitřní i vnější, útržky vzpomínek, zdánlivě všední pozorování, snové vize a protichůdná rozpoložení se podobně jako linie a barvy z ilustrací Marie Ladrové navzájem obtékají a prolínají. Nadhled a vhled. Tehiru, ten prostor, kam jdeme!

PŮJČTE SI

Bonhoeffer, Dietrich: Odpor a odevzdání

Kniha obsahuje dopisy německého luterského theologa Dietricha Bonhoeffera (v roce 1945 byl popravený nacisty), které posílal z vězení svému příteli, je zde také korespondence s rodiči.

Toto vydání Bonhoefferových listů z vězení je revizí překladu, který vyšel česky pod názvem Na cestě k svobodě: listy z vězení v r. 1991. Toto vydání obsahuje jak vzájemnou korespondenci Bonhoeffera a jeho přítele Eberharda Bethgeho, tak i listy jeho rodičů, a je doplněné o části dopisů, které byly v českém vydání vynechané. Jde o pasáže, které tematizovaly vzájemný vztah Bonhoeffera a Bethgeho, jakož i vztah Bonhoeffera k jeho snoubence. Cílem bylo představit Bonhoeffera nejen jako vizionářského teologa a mučedníka, ale také jako člověka s blízkými, intimními vztahy.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat

Půjčil si knihu někdo jiný? Pak si ji můžete rezervovat, a to online v katalogu nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba, stojí 25 Kč
– viz ceník služeb.

Ilustrační obrázek v Perexu: Pixabay.com.