Knihy
29. 4. 2024, WEBREDAKTOR

Jaké knihy se objevily tento týden k půjčení? Nové prózy Michaela Ajvaze, Hany Lundiakové nebo soubor esejů historika Carlo Ginsburga.

Projděte si náš výběr nebo si všechny novinky můžete prohlížet na stránce www.mlp.cz/novetituly. Tip! Novinky si můžete také každý týden stáhnout ve formátu PDF.

Xiao, Hong: Příběhy od řeky Chu-lan-che

V Příbězích od řeky Chu-lan-che se čínská prozaička Siao Chung (1911–1942) vrací do času dětství, které prožila v městečku Chu-lan v severovýchodní Číně.

Siao Chung zemřela ve věku pouhých jednatřiceti let, za svůj krátký život však stihla napsat řadu pozoruhodných děl a její tvorba představuje jeden z vrcholů moderní čínské literatury první poloviny 20. století. Příběhy od řeky Chu-lan-che jsou podmanivým návratem do světa dětství. Vnímavý a okouzlený pohled dítěte je jen jedním z mnoha hlasů, kterým spisovatelka ve své lyrické próze dává zaznít. Ke stěžejním prvkům díla mimo jiné patří všudypřítomné motivy osamocenosti, bezcitnosti, nemoci a smrti. Podoby a tváře světa jsou modelovány subjektivním vnímáním a prožíváním dětské hrdinky. Výsostně literární obraz světa nahlíženého očima dítěte v neposlední řadě nabízí mimořádně zajímavý exkurz do světa tradičních čínských obyčejů, svátků, lidových zábav a náboženských praktik.

PŮJČTE SI

Ajvaz, Michal: Pasáže

Pasáže jsou devátou prózou Michala Ajvaze. A zároveň jako by to nebyl devátý titul, ale stále tatáž, nekonečná kniha s věčně plynoucím vyprávěním.

Román je s předchozími osmi knihami propojen průchody. Jsou tu druhé světy, jejichž existenci obyvatelům světa prvního naznačují bizarní znamení; děje, které plynou nesvázané pragmatickou logikou naší civilizace; omamná cesta na jih; řetězení a vzájemné proplétání příběhů; a důležité jsou podivné předměty, svou netečností ovlivňující osudy postav – přičemž „náhoda je jen čarodějným zrcadlem, ve kterém se zjevuje naše skrytá tvář“. V Ajvazově literárně-filozofickém vesmíru věci povstávají z nicoty, která je skutečným zřídlem umění či obecněji bytí.

PŮJČTE SI

Lundiaková, Hana: Planetky

Kniha obsahuje dvanáct povídek všestranné české umělkyně, z nichž některé již byly publikovány knižně, časopisecky či v audioformátu.

Planetky jsou svébytnou povídkovou sbírkou, která dost možná vypráví i váš příběh. Přináší dvanáct podobenství, k nimž autorku inspirovali výjimeční, a přitom zcela obyčejní lidé. Přátelé, rodina, kamarádi, sousedi, bližní. Ti, s nimiž vstupujeme do situací, které nás významně spoluutvářejí. Povídky Hany Lundiakové vycházejí z básnické metafory a poezií se místy na okamžik stávají: „Každý z nás je součástí galaxie, kde se vše točí kolem věčného zdroje světla. Jako planetky putujeme po svých vlastních trajektoriích, navzájem si tolik blízcí, a přece neznámí.“

PŮJČTE SI

Hradecký, Daniel_ Na cvičišti

Kniha přináší dvě úzce související skladby komponované formou poezie v próze z pera výrazného současného českého básníka a spisovatele Daniela Hradeckého.

Na téměř sedmdesáti stránkách představuje Daniel Hradecký výsostnou formou všechno to, co devastuje, ponižuje a ubíjí současného člověka. Diktátorské systémy a režimy se šklebícím se Leninem mění lidské bytosti v pouhá systémová čísla, v mechanické loutky a rybník Rudý sever nenasytně rozšiřuje svou vodní plochu. „Uzrála nová epocha“, konstatuje básník. A nevadí, že má blízko k fašismu, vždyť přežít se dá téměř všechno. Jenomže hrůza ze zmaru a zániku je přítomna každodenně a tak „mír bude zdánlivý jako klid na fotografiích“.

PŮJČTE SI

Ginzburg, Carlo: Dřevěné oči

Za názvem knihy se skrývá deset esejů, které autor publikoval na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Jejich společným jmenovatelem jsou dějiny umění, literární teorie a sémantika.

Autor v nich pojednává témata biblická, antická, středověká i raně novověká, vztahy Židů, pohanů a křesťanů. Perspektiva jeho uvažování je nejen italská, ale i evropská, neboť si je vědom skutečnosti, že kultura není nikdy omezena na jedno teritorium, že není izolovaná, ba naopak, je vždy rozkročena nejen do minulosti, ale zároveň i do mnoha blízkých a vzdálených světů.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat

Půjčil si knihu někdo jiný? Pak si ji můžete rezervovat, a to online v katalogu nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba, stojí 25 Kč – viz ceník služeb.

Ilustrační obrázek v Perexu: Pixabay.com.