Vybíráme
7. 5. 2024, WEBREDAKTOR

Tomáš Řehák obhájil pozici ředitele Městské knihovny v Praze.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Městské knihovny v Praze (MKP) vypsalo hl. m. Praha na základě usnesení, které ukládá zřizovateli příspěvkových organizací zorganizovat výběrové řízení každých šest let. Stávající ředitel Tomáš Řehák svůj post obhájil a stává se tak znovu ředitelem jedné z největších českých knihoven.

Uchazeči/uchazečky o ředitelský post předkládali Koncepci s nástinem budoucího rozvoje knihovny, kterou posuzovala výběrová komise. Doporučení bylo jednoznačné a Rada hl. m. Prahy Tomáše Řeháka schválila na pozici ředitele pro další šestileté období v pondělí 6. 5. 2024.

Rád bych poděkoval všem lidem pracujícím v Městské knihovně v Praze za to, že se s ní dělí o své dovednosti a znalosti, a také za podporu, které se mi od nich dostává. Bez nich, jejich nápadů a lidského přístupu by knihovna byla jen prázdným prostorem,“ říká ředitel Tomáš Řehák. A dodává: „Těším se na to, že i v příštích šesti letech se budou služby knihovny rozvíjet tak, aby byly relevantními pro co největší počet obyvatel Prahy. A zároveň mám radost, že jsem tuto důvěru dostal tak říkajíc k narozeninám.

Tomáš Řehák

Tomáš Řehák se narodil 10. 5. 1964 a je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. V Městské knihovně v Praze působí od začátku 90. let, nejdříve zastával pozici experta pro automatizaci knihovních agend, následně byl náměstkem ředitelky. Do ředitelské funkce nastoupil v roce 2002, svůj post obhájil v roce 2017 a 2024. Za jeho působení se Městská knihovna v Praze změnila z místa, kde se půjčují knihy, na veřejnou službu, která nabízí kulturu, vzdělávání i dostupný veřejný prostor. Všech 45 poboček Městské knihovny v Praze tvoří prostupnou síť pro čtenáře/čtenářky i knihy.

Tomáš Řehák stojí také za oborovými národními projekty, jako je například Měření efektivity knihoven (ROI), vydávání e-knih, centrální katalogizace beletrie (CENTRAL) a myšlenky Centrálního portálu knihoven (dnes Knihovny.cz spravované Moravskou zemskou knihovnou v Brně). Zastává také post předsedy oborového Sdružení knihoven, je jedním z radních České televize a viceprezidentem kulturní sekce Unie zaměstnavatelských svazů ČR.