Služby
2. 9. 2019, WEBREDAKTOR

Přijďte si vyzkoušet interaktivní karty Logico Primo a Logico Piccolo, které jsou nyní nově k dispozici v Oddělení pro děti a mládež Ústřední knihovny.

Jedná se o sady karet, které především u předškolních dětí a dětí se specifickými poruchami učení rozvíjejí prostorové vnímání, pozornost, trpělivost, logické myšlení a další schopnosti, které děti nejlépe získávají právě v raném věku. K sadě karet vám knihovník u informačního bodu č. 6 zapůjčí odpovídající rámeček. Pozor! Karty si můžete vyzkoušet na pobobočce, nepůjčujeme je domů.

Logico Primo

Logico Primo je určeno dětem od 3 do 6 let a je vhodné pro individuální i skupinovou práci. Rámeček Primo má 6 barevných knoflíků. Dítě při hře procvičuje jemnou motoriku, prostorové vnímání, zlepšuje koncentraci, pozornost a trpělivost.

Logico Piccolo

Logico Piccolo je vhodné pro děti od 5 do přibližně 11 let. Jedná se o zábavnou formu učení v rámci reedukace. Rámeček Piccolo má 10 barevných knoflíků. Tento učební systém je vhodný pro děti se specifickými poruchami učení, zejména pro dyslektiky, dyskalkuliky, pro děti s logopedickými vadami nebo při práci s hyperaktivními dětmi. Logico Piccolo klade důraz na rozvoj zrakového vnímání, procvičení prostorové orientace, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.