Vincenz Priessnitz a 200 let lázní Jeseník

Tomáš Dušátko z oddělení vzácných tisků píše o slavném zakladateli přírodního léčitelství Vincenzu Priessnitzovi a „jeho“ lázních Jeseník.    

Celý článek
Knihovna – aktuální provoz

Jak knihovna v tuto chvíli funguje? Máme otevřeno podle běžné otevírací doby, můžete si půjčovat knihy, chodit na akce nebo využít místa ke studiu.    

Celý článek
Příběhy knih

Navštivte první online výstavu, která vám přiblíží vzácné knihy, kuriozity i cenné dokumenty z Oddělení vzácných tisků.    

Celý článek
Vladislav Vančura – spisovatel, filmař, odbojář

Letos uplynulo osmdesát let od tragické smrti Vladislava Vančury, jedné z nejzajímavějších osobností české kultury první poloviny dvacátého století. Pojďme si tohoto všestranného člověka krátce připomenout.    

Celý článek
Básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek

Letos v květnu jsme si si připomněli 130 let od narození Bohuslava Reynka, umělce mnoha talentů, přitom však mlčenlivého, do sebe ponořeného a skromného člověka.    

Celý článek
Nezařaditelný František Bílek – umělec, mystik a symbolista

František Bílek byl nejen sochařem, ale rovněž grafikem, autorem děl užitého umění, schopným architektem, mystikem i náboženským myslitelem, jeho dílo propojilo období fin-de-siécle, secesi i modernu 20. století.    

Celý článek
Orbis pictus – první dětská učebnice

Jana Kozáková z Vzácných tisků přibližuje slavnou Komenského učebnici Orbis Pictus. Do různých vzácných vydání této knihy pak můžete v tomto oddělení nahlédnout.    

Celý článek
Bohuslav Balbín – barokní učenec, duchovní a vlastenec

Bohuslav Balbín je dnes označován jako předchůdce českých buditelů 19. století. Jeho dílo je i po téměř čtyř stech letech živé a inspirativní.Tomáš Dušátko přibližuje Balbínovu pozoruhodnou osobnost.    

Celý článek
František Halas – básník, který se vrátil

Tomáš Dušátko z Oddělení vzácných tisků píše o životě a díle Františka Halase.    

Celý článek
Vášnivý čtenář Karel Havlíček Borovský

Letos na podzim uplynulo 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského. Toto spisovatelovo kulaté výročí bylo poměrně výrazně připomenuto v médiích. I naše knihovna má k Havlíčkovi co říci – nebude to k narození, ale spíše k jeho úmrtí.    

Celý článek
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Český šlechtic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic patří nepochybně mezi nejznámější oběti staroměstské exekuce 21. června 1621, krvavé tečky stavovského povstání let 1618–1620.    

Celý článek
Jiří Karásek ze Lvovic

Výjimečný literát, milovník knih a sběratel umění. Tomáš Dušátko z Oddělení vzácných tisků připravil poutavý text a výběr knih tohoto proslulého autora české dekadence.    

Celý článek
Julius Zeyer – novoromantik, epik a idealista

Vzácné tisky připomínají dílo českého básníka, prozaika a dramatika Julia Zeyera.    

Celý článek
Jan Konůpek a kniha

U příležitosti loňského 70. výročí úmrtí významného českého malíře, grafika a ilustrátora Jana Konůpka (1883–1950) připravilo Oddělení vzácných tisků výstavu z knih ilustrovaných tímto umělcem.    

Celý článek
Z knižní tvorby Josefa Šímy

Letos má dvojí výroční jeden z našich neznámějších avantgardních malířů první poloviny 20. století Josef Šíma. Vedoucí vzácných tisků Jana Kozáková připravila poutavý článek o jeho knižních ilustracích.    

Celý článek
Další stránka
strana z  2