Čísla v roce 2008

Počet poboček a zaměstnanců

Počet poboček a zaměstnanců k 31. 12. 2008
Počet poboček 43 poboček a 3 bibliobusy
Počet zaměstnanců (v přepočtu na celé úvazky) 455

Knihovní fond celkem

Knihovní fond k 31. 12. 2008
Knihovní fond celkem 2 303 467
Naučná literatura 1 001 930
Beletrie 1 021 502
Mapy 21 106
Zvukové materiály (CD, MC, LP) 95 112
Elektronické dokumenty 1 184
Zvukově obrazové (AV) 202
Elektronické dokumenty (CD ROM) 1 360
Hudebniny 151 493
Grafické listy a reprodukce (artotéka Opatov) 10 762

Přírůstky

Přírůstky k 31. 12. 2008
Přírůstky knihovního fondu 107 396
Průměrná cena nakupované knihy (díky průměrnému rabatu 33%) 156 Kč

Výpůjčky

Výpůjčky v roce 2008 z toho automatizované pobočky
Výpůjčky celkem 6 814 641 6 480 838
Naučná literatura 2 309 233 2 242 220
Beletrie 3 756 473 3 509 025
Mapy 36 581 36 581
Noviny a časopisy 287 183 267 853
Zvukové materiály (CD, MC, LP) 355 016 355 004
Audiovizuální materiály (CD, MC, LP) 8 583 8 583
Elektronické dokumenty – CD-ROM 1 507 1 507
Hudebniny 57 735 57 735
Grafiky a reprodukce v artotéce 2 330 2 330

Výpůjčky většiny elektronických dokumentů (CD-ROM) jsou prezenční a neevidují se, ročně je jich asi 24 000.

Počet čtenářů a návštěvníků

Počet registrovaných čtenářů a návštěvníků v roce 2008 z toho automatizované pobočky
Počet registrovaných čtenářů celkem 205 961 198 059
Počet registrovaných čtenářů do 15 let 39 950 38 107
Počet návštěvníků 2 144 720 2 066 861

Elektronické katalogy a internet

Elektronické katalogy a Internet k 31. 12. 2008
Počet personálních počítačů určených pro uživatele 360
Počet knihoven s přístupem uživatelů k síti Internetu 43
Počet pracovních stanic pro přístup uživatelů k síti Internetu 185
Počet uživatelů Internetu 187 867

Poměrné ukazatele

Poměrné ukazatele k 31. 12. 2008
Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele 1,9
Počet výpůjček na 1 obyvatele 5,6
Počet knihovních jednotek na 1 čtenáře 11,2
Počet výpůjček na 1 čtenáře 33,1
Počet návštěv na 1 čtenáře 10,4
Obrat knihovního fondu (počet výpůjček na 1 knihovní jednotku) 3,0

Kulturně-vzdělávací akce

Kulturně-vzdělávací akce v roce 2008
1 178 akcí pro dospělé Počet účastníků 47 919
272 akcí pro mládež Počet účastníků 9 741
3 710 akcí pro děti Počet účastníků 72 924