Čísla v roce 2013

Čísla Údaje
42 měla MKP poboček + 3 bibliobusy
470 lidí bylo zaměstnáno v MKP k 31. 12. 2013, 77 % jsou ženy, 23 % muži
27 dobrovolníků nám pomáhalo při akcích vně i uvnitř knihoven a celkem nám věnovali 911 hodin; 107 dobrovolníků pomáhalo při stěhování fondů z dosahu vody, celkem 330 hodin
2 061 912 knih, map, CD, DVD, obrazů, not, kazet a elektronických dokumentů má MKP ve fondu
119 076 dokumentů přibylo do fondu MKP
19, 70 milionů Kč je částka, kterou MKP vynaložila v roce 2013 na nákup nových dokumentů
14 oborových databází je dostupných on-line přes www.mlp.cz/databaze
6 435 873 tolik knížek (CD, DVD, map, obrazů…) si čtenáři půjčili v roce 2013
1 279 000 stažení a zobrazení elektronických dokumentů z fondu knihovny (e-knihy, digitalizované dokumenty)
182 890 lidí mělo v roce 2013 platný čtenářský průkaz a využilo alespoň jednou služby knihovny
40 800 lidí mělo v roce 2013 platný čtenářský průkaz, ale žádnou ze služeb knihovny nevyužilo
32 366 lidí si v roce 2013 nově pořídilo čtenářský průkaz
2 179 568 lidí přišlo do knihovny za knihami, informacemi nebo kulturou
2 932 345 lidí navštívilo webové stránky knihovny
33,5 průměrný věk dospělého registrovaného čtenáře MKP; dětskému čtenáři je průměrně 10,6 let
3 483 kulturních nebo vzdělávacích akcí se uskutečnilo v sálech Ústřední knihovny a v pobočkách MKP péčí knihovníků a programových pracovníků Kulturního a vzdělávacího centra
127 270 lidí tyto akce navštívilo
335 vzdělávacích akcí se uskutečnilo pro zaměstnance MKP a pracovníky regionálních knihoven
40 pražských veřejných knihoven obsluhuje MKP v rámci regionálních funkcí