Čísla v roce 2014

Čísla Údaje
40 poboček + 3 pojízdné knihovny
40 knihoven knihovna obsluhuje v rámci regionálních funkcí
480 zaměstnanců k 31. 12. 2014; 80 % je žen, 20 % mužů
1 127 hodin svého času věnovali knihovně dobrovolníci.
2 071 323 dokumentů ve fondu; kromě knih jsou to například mapy, časopisy, deskové hry, e-knihy, hudba, noty, filmy
140 146 dokumentů přibylo do nabídky v průběhu roku; 15 661 jsou dary; na nákup bylo vynaloženo více jak 21,6 mil. Kč
6 276 856 tolik knížek (a dalších druhů dokumentů) si čtenáři půjčili/prodloužili
912 015 stažených e-knih z e-knihovny + dalších 354 527 zobrazených textů z online zdrojů
180 508 lidí mělo v roce 2014 platný čtenářský průkaz a alespoň jednou využili službu knihovny
42 231 lidí mělo v roce 2014 platný čtenářský průkaz, ale žádnou službu knihovny nevyužili
33 284 lidí si v průběhu roku 2014 nově pořídilo čtenářský průkaz
66,5 % čtenářů knihovny jsou ženy a dívky
1 707 233 lidí přišlo fyzicky do knihovny za informacemi a čtením; 163 648 lidí využilo v knihovně připojení k internetu pomocí pevných stanic
3 755 akcí knihovna uspořádala pro pražskou veřejnost
146 703 lidí tyto akce navštívilo