Knihovna žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím přijímá do datové schránky Městské knihovny v Praze (datová schránka: bxis3ja) nebo na e-mail knihovna@mlp.cz. V žádosti musí být uvedeno, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a adresa pro doručení odpovědi.

I bez nutnosti citovat zákon 106 rádi zodpovíme vaše dotazy na e-mailu knihovna@mlp.cz. V případě komplexnějších dotazů se můžete obrátit přímo na tiskovou mluvčí knihovny Lenku Hanzlíkovou (lenka.hanzlikova@mlp.cz, +420 733 160 007). Základní informace o činnosti knihovny, včetně rozboru hospodaření, obsahují naše výroční zprávy.

Poskytnuté informace

Datum Věc Odpověď
14. 11. 2023 Rezervační lístky Odpověď na žádost [PDF, 112 kB]
25. 9. 2023 Přehled poskytovatelů právních služeb Odpověď na žádost [PDF, 629 kB]
    Příloha číslo 1 – faktury právní služby [XLSX, 13 kB]
    Příloha číslo 2 – faktury právní služby [PDF, 5308 kB]
    Příloha číslo 3 – plán veřejných zakázek 2023 [XLSX, 52 kB]
    Příloha číslo 4 – plán investic 2023 [PDF, 4401 kB]
    Příloha číslo 5 – plán investic 2024 [PDF, 305 kB]
13. 02. 2023 Výpůjční proces Odpověď na žádost (včetně dvou příloh) [PDF, 253 kB]
31. 01. 2023 Služba fyzické ostrahy Odpověď na žádost [PDF, 192 kB]
30. 05. 2022 Škodní události Odpověď na žádost [PDF, 847 kB]
22. 02. 2016 Expedice knihovního fondu Odpověď na žádost [PDF, 133 kB]
11. 02. 2016 Obchodní spolupráce s vybranými společnostmi Odpověď na žádost [PDF, 389 kB]
02. 10. 2015 Poskytovatel a náklady připojení k internetu Odpověď na žádost [PDF, 150 kB]
16. 04. 2015 Náklady na rezervační systém Colosseum Odpověď na žádost [PDF, 32 kB]
21. 02. 2013 Náklady na provoz pobočky Hradčany Odpověď na žádost [PDF, 168 kB]
29. 10. 2007 Vzdělání zaměstnanců knihovny Odpověď na žádost [PDF, 78 kB]