Městská knihovna v Praze se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem ze dne 20. března 2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu mlp.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Některé prvky webu nejsou přístupné z důvodu nedostatečného kontrastu, navigace klávesnicí nefunguje všude.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 18. 10. 2019, vlastním posouzením provedené subjektem veřejného sektoru.
Prohlášení bylo revidováno dne 18. 10. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakty

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz