Adjust Art PRO

Distribuce programových letáků Městské knihovny v Praze a zásobování čtenářů papírovými informacemi nejen o pražské kultuře.

Asociace českých filmových klubů

Ve spolupráci s AČFK realizuje kino MKP pravidelně filmové projekce Projektu 100 a spolupořádá slavnostní filmové premiéry aktuálních novinek AČFK.

Asociace provozovatelů kin

Cechovní organizace, která pomáhá vyjednávat výhodné podmínky pro provozovatele kin.

The British Council Praha

Ve spolupráci s The British Council Praha realizuje Městská knihovna v Praze zajímavé přednášky týkající se britské vědy a kultury.

City Bee

City Bee zve Pražany na kulturu do knihovny.

Český rozhlas

Rádio Praha, Český rozhlas Region a Český rozhlas Vltava jsou dlouhodobými partnery knihovny zejména v oblasti rozšiřování povědomí o pořádaných kulturních akcích a nových službách.

Databáze knih

Rozsáhlá knižní databáze obsahující hodnocení, názory uživatelů, informace o autorech, povídkách i aktuality z literárního světa.

Filozofická fakulta UK

Městská knihovna v Praze spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Partnerství je realizováno v rámci projektů nebo oborových stáží studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví.

Hudební knihovna.cz

Portál hudebniknihovna.cz zve Pražany na koncerty do Městské knihovny v Praze.

Hyb4City

Knihovna je součástí Platformy SDGs, která sdružuje organizace, instituce a iniciativy podporující Cíle udržitelného rozvoje.

InsiderMedia

Společný projekt zve na zajímavé pražské kulturní akce.

Klub knihomolů

Městská knihovna v Praze spolupracuje s Klubem knihomolů při propagaci svých akcí.

Knihovny.cz

Městská knihovny v Praze je zakládajícím členem portálu Knihovny.cz. Zdroje českých knihoven na jednom místě.

Kopie obálek a anotací

Městská knihovna v Praze bezplatně přebírá z webových stránek těchto spolupracujících společností kopie obálek a anotací k vybraným knihám a dalším dokumentům.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a společnosti Computer Press, a.s., Euromedia, k.s., Kanzelsberger, a.s., Kosmas, s.r.o., LIBREX, Pavel Dobrovský – BETA, Knižní velkoobchod Pemic, a.s., Vltava, a.s. (spolupracující společnosti) se dohodly na spolupráci při vytváření katalogů knihoven.

Kudyznudy.cz

Kudyznudy.cz zve Pražany na kulturu do knihovny.

Make more

Pořádající organizace Maker Fair, partner Festivalu otevřených dílen a dalších aktivit sousedské dílny DOK16.

Městská část Praha 1

www.praha1.cz

Dotace na provoz pobočky Hradčany, vstřícný přístup a spolupráce na oživení veřejného prostoru Mariánského náměstí.

Městská část Praha 5

Dlouholetá dotace na provoz pobočky Ostrovského.

Městská část Praha 6

Praha 6 podporuje činnost a provoz pobočky Dejvice.

Městská část Praha 7

www.praha7.cz

Dotace na provoz pobočky Letná.

Městská část Praha 10

www.praha10.cz

Dotace na provoz pobočky Malešice.

Městská část Praha 11

Dlouholetá grantová a dotační podpora kulturních aktivit poboček Opatov a Chodov.

Městská část Praha 13

Finanční podpora čtenářské gramotnosti v podobě nákupu setů pro nejmenší čtenáře v projektu Bookstart – S knížkou do života.

Moudrá Síť

Knihovna je součástí projektu, který propojuje digitální asistenty a seniory pomocí webové aplikace.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Spolupráce v oblasti praxe studentů k předmětu Pedagogická praxe ve volnočasových zařízeních.

Pražská plynárenská a.s.

Pražská plynárenská je dlouholetým partnerem vzácných tisků spravovaných Městskou knihovnou v Praze.

Radio 1

Rádio 1 je mediálním partnerem kultury v Městské knihovně v Praze.

Svět knihy

Pořadatel největšího českého knižního veletrhu Svět knihy, kterého se knihovna pravidelně účastní, a držitel značky Rosteme s knihou, které jsme partnery.

TCP

Partner sousedské dílny DOK16, včetně podpory Festivalu otevřených dílen.

Wikimedia ČR

Partner tématu mediální gramotnosti v knihovnách, knihovna je zapojena do projektu GLAM.