Podpora čtenářské gramotnosti

Účastníme se dlouhodobého celonárodního projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Spolupracujeme s vybranými třídami prvňáčků nad rámec obvyklých knihovnických činností a celý projekt tradičně končí pasováním prvňáčků na čtenáře. Projekt zaštiťuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.