Jan Amos Komenský (1592–1670) je zcela určitě kanonická postava našich dějin. Každé století ho však objevovalo po svém. Osvícenství 18. století přijalo z jeho díla jen pedagogický odkaz. Všeobecnou oblibu si získala jazyková příručka Janua linguarum reserata (známá jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Jeho rukopisy na dlouho zmizely a až do poloviny 19. století byla dostupnost Komenského děl omezena z konfesijních a politických důvodů. Po založení Českého muzea (1818 ) zájem o staré literární památky vzrostl. Znalost objevených textů Komenského mezi intelektuální elitou rostla – Palacký ve studii o životě Komenského uvádí v závěrečném soupisu 92 děl. Katalog současné komeniologie obsahuje už 200 položek. Léta 2020 až 2022 byla plánována jako období, kdy budou probíhat celonárodní oslavy výročí Komenského. Řada počinů , nehledě na nepříznivou epidemiologickou situaci, připomněla, jakou inspirací může osobnost Komenského být. Vznikla řada projektů, knih, televizních a filmových počinů. V knižní produkci vyšla díla Komenského převyprávěná současnou češtinou. Jeho život a osobnost empaticky přiblížili zvláště mladým lidem Klára Smolíková i další autoři.

Projekt Komenský

www.komensky2020.cz

Smyslem projektu, zaměřeného na studenty škol i na širokou veřejnost, je oslovit společnost s Komenského poselstvím a přizvat k dokončení Komenského porady o nápravě. Vyškolení lektoři po celé ČR během interaktivních dílen seznamují žáky a studenty zábavnou i praktickou formou s životem a ústředními myšlenkami Komenského. Žáci, třídy a skupiny mládeže se mohou zapojit do navazujícího „Projektu proměny“, jehož cílem je dle inspirace Komenského učinit a zdokumentovat konkrétní dobrou věc ve svém okolí a komunitě. Na webu je ke stažení řada materiálů, například výběr citátů J.A.Komenského pro veřejné čtení. Garantem projektu je komeniolog doc.PhDr.Jan Hábl, Ph.D..

Mezinárodní program oslav

www.comenius350.cz

Tříletý mezinárodní program oslav je zaměřený na akce pro veřejnost, výstavy, expozice a další aktivity paměťových institucí. Webu obsahuje aktuální informace o akcích. Oslavy jsou plánované do konce roku 2022. Spolu s jinými partnery je organizátorem Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Komenský pro čtenáře 21. století

Pro ty, kteří se čtením děl v barokní češtině Komenského třeba momentálně zápasí a chtěli by si je přiblížit zábavnější a zároveň věrnou formou, existuje několik děl, převyprávěných do současné češtiny. Kromě dole uvedených knih z fondu knihovny je převyprávěné i Informatorium školy mateřské a Kratičká zpráva o morové nákaze.

Smolíková, Klára: Com.ensky

Patnáctiletá Kristýna se touží stát herečkou a odejít z Přerova. A už má tento sen na dosah. Jenže všechny plány zhatí epidemie. Klára Smolíková v příběhu Kristýny propojila životní strasti Komenského s životem dětí, které byly kvůli covidu izolované a vystavené obavám svých rodičů o zdraví a mnohdy i o práci. Z rozhovorů a zmínek o životě Jana Amose pak může každý pochopit, jaké by měly být jeho priority nejen v této nelehké době.

PŮJČTE SI

Smolíková, Klára: S Komenským do komiksu

Příběh Filipy a jejích spolužáků se odehrává během jediného dne stráveného únikovou hrou. Pátrání v jednotlivých místnostech však není završeno jen vyřešením hádanky a nalezením klíče, ale také komiksovým příběhem ze života Jana Amose Komenského. Největší hádankou, jejíž rozluštění je klíčem k cestě ven, je totiž sám Jan Amos Komenský. Mohlo by se zdát, že je titul určen především pro děti od 9 let, ale dokáže oslovit všechny zájemce bez rozdílu věku.

PŮJČTE SI

Němeček, Tomáš: Komenský očima Všezvěda Všudybuda

„Proč Amos? Bylo to, jako když skaut získá přezdívku: V Jednotě bratrské byl odteď pro všechny bratr Amos. Jméno dostal podle jednoho dávného biblického proroka ze Starého zákona.“ Příběh Jana Amose zkoumá unavený učitel a jeho chytrá dcera Anežka. Autor dokáže srozumitelně odpovědět na různé těžko vysvětlitelné historické otázky: například na rozdíly mezi konfesemi té doby.

PŮJČTE SI

Hábl, Jan: Labyrint upgrade

Moderní parafráze Komenského pro mládež. Kluk Amos se jednoho dne probudí v labyrintu představujícím náš svět. Než se dostane k východu, zažije neuvěřitelné věci. Prohlédne si jarmark, kde prodávají klíšťata a kozí bobky, dostane se do paláce Štěstěny, podstoupí děsivé ranhojení, stane se ministrem štěstí a čeká ho vládnutí, popravy i rozsuzování.

PŮJČTE SI

Vaněček, Michal: Putování labyrintem světa

Putování labyrintem světa volně vychází z Komenského děl jako z inspirace, na níž je vystavěn dobrodružný příběh pro děti a mládež. Na Zemi přilétá cestovatel z jiné planety s úkolem prozkoumat náš svět. Postupem času zjišťuje, že náš svět se od dob Komenského do současnosti vlastně vůbec nezměnil.

PŮJČTE SI

Mrázek, Aleš: Jan Amos.Historický komiks

Komiksová biografie vypráví o životě Jana Amose Komenského.

PŮJČTE SI

Komenský ke stažení

Tip od knihovnice

Muzeum J. A. Komenského v Uherském brodě. Úplný přehled děl J.A.Komenského s krátkou anotací, okolnostmi vzniku a titulním listem. https://komensky.mjakub.cz/