Mateřské školy a první stupeň základní školy

Pro žáky nabízíme velké množství již připravených lekcí, které můžete vybírat z naší nabídky. Vyberte si nejbližší pobočku a seznamte se s knihovnou – knihovník žáky po knihovně provede a vysvětlí systém knihoven. To vše s ohledem na věk dětí. Nabízíme také setkání s dětskými spisovateli, ilustrátory a dalšími zajímavými osobnostmi. Účastníme se i dlouhodobého projektu na podporu čtenářské gramotnosti knížka pro prvňáčka.

Můžete také využít E-knihovny, kde nabízíme ke stažení velké množství textů (vycházíme ze seznamů doporučené četby). Potřebujete poradit s výběrem zajímavých knih? Obraťte se na svého knihovníka.