Základní informace o knihovně

Čtení a informace

Půjčujeme knihy v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích, jazykové kurzy na CD a kazetách, časopisy, noty, hudební CD a audioknihy, filmy na DVD, deskové hry, mapy, obrazy. Na každé pobočce si můžete přečíst denní tisk v češtině nebo využít aplikaci Pressreader pro přístup k zahraničnímu tisku. V knihovně je možnost tisknout černobíle na A4, cena dvě koruny za stránku.

Internet a počítače

Bezdrátové připojení k internetu je dostupné ve všech pobočkách, včetně bibliobusů. Využití sítě je zdarma a nabízí časově neomezené připojení všem návštěvníkům knihovny. Knihovna provozuje síť s názvem „Mestska knihovna“.

Všechny naše pobočky jsou vybaveny počítačem s přístupem na internet. Pokud máte platný čtenářský průkaz, můžete počítač s internetem využít na jednu hodinu (60 minut) denně. Tuto dobu si můžete předem rezervovat. Na každé pobočce najdete alespoň jeden počítač s klávesnicí s azbukou. K počítačům můžete připojit USB flash disk a vlastní sluchátka. Na počítačích můžete pracovat se soubory v kancelářském programu LibreOffice / OpenOffice.

Prostor pro trávení volného času

Pobočky máme po celé Praze. Seznam všech poboček a otevírací dobu najdete na www.mlp.cz/pobocky.

Na každé pobočce najdete místo pro klid a odpočinek, oddělení s knihami a zázemím pro děti, pitnou vodu, toalety a zásuvky pro dobíjení telefonů či notebooků. Pobočky Jezerka, Malešice, Opatov a Zahradní Město jsou vybaveny studovnami, které slouží pro klidné čtení nebo samostudium. Na pobočkách Břevnov, Dittrichova, Dům čtení, Korunní, Smíchov, Ústřední knihovna, Zahradní Město a Záhřebská si můžete rezervovat klubovny pro vlastní aktivity (jazykové kurzy, setkávání apod.).

Knihovna nabízí také spoustu zábavných a vzdělávacích aktivit. Pořádá akce pro veřejnost v češtině (přednášky, workshopy, kurzy…), jejichž program najdete na www.mlp.cz/akce.

Na pobočce Jezerka jsou k dispozici šicí stroje pro veřejnost. Je možné se zúčastnit kurzů šití nebo si zamluvit stroj pro vlastní práci. Na pobočce DOK 16 je truhlářská dílna, která nabízí prostor a vybavení pro práci se dřevem. V Ústřední knihovně a pobočce Bohnice je možné cvičit hru na tichém pianu. V Ústřední knihovně se také nachází kreativní dílna Suterén pro 3D tisk, laminace, pyrografii, lettering a další rukodělné činnosti.

Pravidla používání knihovny

Čtenářský průkaz

První zápis a vydání čtenářského průkazu je pro občany Ukrajiny zdarma. Zájemce předloží pas nebo jiný doklad totožnosti, kterým prokáže svoji totožnost a ukrajinské občanství. Platnost čtenářského průkazu je jeden rok, následné prodloužení o další rok je zpoplatněno 60 Kč. Děti do 15 let mají knihovnu zdarma. Průkaz platí ve všech pobočkách Městské knihovny v Praze. Případnou ztrátu čtenářského průkazu hlaste v knihovně co nejdříve.

Můj účet na webu

Na stránkách www.mlp.cz se přihlásíte číslem průkazu a heslem, které dostanete od knihovníka při přihlášení. Toto heslo můžete po přihlášení změnit. Můj účet můžete obsluhovat v češtině a angličtině. Uvidíte zde seznam svých výpůjček, termíny vrácení i zadané rezervace.

Půjčování

Knihy a další dokumenty si půjčujete pomocí samoobslužných zařízení, která najdete na každé pobočce. K půjčení je třeba znát PIN kód, kterým je váš rok narození. Celkově si můžete půjčit maximálně 60 knih a dalších dokumentů. Děti maximálně 30 knih a dalších dokumentů. Výpůjční doba je čtyři týdny. Datum vrácení naleznete na lístku, který si vytisknete při půjčování. Seznam výpůjček si můžete nechat poslat na e-mail nebo zkontrolovat online ve svém čtenářském účtu na webu.

Co půjčujeme Na jak dlouho
Knihy, audioknihy, časopisy, hudbu, filmy, vinyly 4 týdny
Obrazy a grafiky z Artotéky 26 týdnů

Prodlužování

Pokud na knihy a další výpůjčky není rezervace, můžete si je prodloužit o další čtyři týdny. Knihy lze prodloužit těmito způsoby:

  • online přes Můj účet na webu www.mlp.cz, kam se přihlásíte číslem průkazu a heslem,
  • e-mailem na adrese prodlouzeni@mlp.cz. Pozor! Do předmětu zprávy zadejte číslo čtenářského průkazu,
  • telefonicky na čísle +420 222 113 555 nebo osobně na kterékoli z poboček.

Pokud je kniha rezervována jiným čtenářem nebo byla dosažena max. délka výpůjčky, prodloužení není možné.

Rezervace

Knihy je možné rezervovat osobně nebo online na www.mlp.cz. Knihy si rezervujte online v katalogu na www.mlp.cz nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba. Platí se 25 Kč za splněnou rezervaci. Poplatek se účtuje i v případě, že si rezervaci nevyzvednete.

Vracení

Při vracení nepotřebujete čtenářský průkaz. Použijete samoobslužné zařízení na kterékoliv pobočce. Pokud knihy nestihnete vrátit v termínu, bude vám účtována pokuta – zpozdné. Zpozdné činí pět korun za každý půjčený dokument a provozní den knihovny (tj. včetně sobot).

Co s poškozenou knihou?

Jakmile nějakou knihu poškodíte nebo ztratíte, bude třeba škodu zaplatit. Více informací vám na vyžádání sdělí v jakékoli pobočce.

Výběr z ceníku Cena
Rezervace  
Za rezervování knihovní jednotky 25 Kč
Zpozdné
Za každou knihovní jednotku a provozní den 5 Kč
Rozmnoženiny  
Za kopii jedné strany formátu A4 2 Kč
Za kopii jedné strany formátu A3 4 Kč
Za tisk jedné strany formátu A4 z databází, z internetu či z knihovního fondu na elektronických nosičích s výjimkou databáze Koniáš 2 Kč
Za kopii jedné strany formátu A4 barevně 10 Kč
Za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou v ČR 25 Kč
Peněžitá náhrada za poškození  
Periodického tisku nebo ochranného obalu obrazu 20 Kč
Jiné knihovní jednotky 50 Kč