Ceník služeb je přílohou Knihovního řádu. Jednotlivé články a údaje v závorkách odpovídají údajům v knihovním řádu samotném.

Evidenční poplatek  
Za jeden rok pro čtenáře věku alespoň 15 let 60 Kč
Karta knihovny 20 Kč
Pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu 60 Kč
Čtenář mladší 15 let, starší 70 let, s průkazem TP, ZTP, ZTP/P, s přiznanou invaliditou zdarma
Kauce  
Kauce 1 000 Kč
Rezervování knihovní jednotky  
Za rezervování knihovní jednotky 25 Kč
Za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou v ČR 25 Kč
Zpozdné  
Za každou knihovní jednotku a provozní den 5 Kč
Náklady na upozornění, vyrozumění, upomínání a další výzvy čtenářům  
E-mailem zdarma
SMS 2 Kč
Obyčejně 25 Kč
Doporučeně 100 Kč
Rozmnoženiny  
Za kopii jedné strany formátu A4 2 Kč
Za kopii jedné strany formátu A3 4 Kč
Za tisk jedné strany formátu A4 z databází, z internetu či z knihovního fondu na elektronických nosičích s výjimkou databáze Koniáš 2 Kč
Za kopii jedné strany formátu A4 barevně 10 Kč
Digitalizace na zakázku – za jednu stránku 200 Kč + 5 Kč za jednu naskenovanou stranu
Meziknihovní výpůjční služby  
Náklady spojené s obstaráním dokumentu 70 Kč
Za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin Náklady dožádané knihovny
Rešerše  
15 minut práce knihovníka na písemné rešerši 100 Kč
Peněžitá náhrada škody zničené či ztracené knihovní jednotky, která je:  
Běžná knihovní jednotka 370 Kč
Periodický tisk nebo ochranný obal obrazu 100 Kč
Obal gramodesky 50 Kč
Knihovnické a knihařské zpracování  
Běžná knihovní jednotka 120 Kč
Periodický tisk nebo ochranný obal obrazu 20 Kč
 
Peněžitá náhrada za poškození  
Periodického tisku nebo ochranného obalu obrazu 20 Kč
Jiné knihovní jednotky 50 Kč