Knihovna má od 22. 10. do odvolání zavřeno. Aktuální informace čtěte zde >>>

Ceník služeb je přílohou Knihovního řádu. Jednotlivé články a údaje v závorkách odpovídají údajům v knihovním řádu samotném. Ceník je platný od 25. 5. 2018.

Zápisné včetně poplatku za první registrační období  
Pro čtenáře věku alespoň 15 let 80 Kč.
Pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu 80 Kč
Poplatek za registrační období  
Za jeden rok pro čtenáře věku alespoň 15 let 60 Kč
Pro právnickou osobu za každou určenou fyzickou osobu 60 Kč
Kauce a duplikát  
Kauce 1 000 Kč
Duplikát čtenářského průkazu 20 Kč
Rozmnoženiny  
Za kopii jedné strany formátu A4 2 Kč
Za kopii jedné strany formátu A3 4 Kč
Za tisk jedné strany formátu A4 z databází, z internetu či z knihovního fondu na elektronických nosičích s výjimkou databáze Koniáš 2 Kč
Za kopii jedné strany formátu A4 barevně 10 Kč
Digitalizace na zakázku – za jednu stránku 4,20 Kč
Digitalizace na zakázku – poštovné a balné (při doručení na CD) Bude účtováno dle aktuálně platného ceníku České pošty pro cenné psaní
Digitalizace hudebnin na zakázku – manipulační poplatek 185 Kč
Rezervování knihovní jednotky  

Za rezervování knihovní jednotky 10 Kč
Za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou v ČR 25 Kč
Za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou mimo ČR Poštovné bude účtováno dle aktuálně platného ceníku České pošty + režijní náklady 6 Kč
Meziknihovní výpůjční služby  
Náklady spojené s obstaráním dokumentu 70 Kč
Za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin Náklady dožádané knihovny
Peněžitá náhrada škody zničené či ztracené knihovní jednotky, která je:  
– periodickým tiskem nebo ochranným obalem obrazu 100 Kč
– obalem gramodesky 50 Kč
– jinou knihovní jednotkou 370 Kč
Knihovnické a knihařské zpracování  
Periodického tisku nebo ochranného obalu obrazu 20 Kč
Jiné knihovní jednotky 120 Kč
Peněžitá náhrada za poškození  
Periodického tisku nebo ochranného obalu obrazu 20 Kč
Jiné knihovní jednotky 50 Kč
Zpozdné  
Za každou knihovní jednotku a provozní den 5 Kč
Upomínání a soudní vymáhání dluhu  
Upomínka, předžalobní výzva v ČR 25 Kč
Upomínka, předžalobní výzva mimo ČR Poštovné bude účtováno dle aktuálně platného ceníku České pošty + režijní náklady 6 Kč
Předžalobní výzva odeslaná doporučeně v ČR 50 Kč
Předžalobní výzva odeslaná doporučeně mimo ČR Poštovné bude účtováno dle aktuálně platného ceníku České pošty + režijní náklady 6 Kč