Digitální knihovna Kramerius

http://www.digitalniknihovna.cz/

 • Tisíce digitalizovaných dokumentů z českých knihoven na jednom místě. Provozuje Moravská zemská knihovna.
 • Všechny digitální knihovny v České republice.

Digitální knihovna Kramerius MKP

http://www.digitalniknihovna.cz/mlp

 • Výběr z digitalizovaných titulů z fondu Městské knihovny v Praze.
 • Historické tituly – dějiny, příručky, kuchařky, rádci, průvodci.
 • Hudebniny.
 • Pragensia.
 • Listujte historií bez omezení.

Jak používat digitální knihovnu? Podívejte se na návod na YouTube!

Národní digitální knihovna

Díla nedostupná na trhu

Projekt digitálních knihoven Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Knihovny Akademie věd ČR.

https://dnnt.cz/

 • Plné texty zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu.
 • Česká knižní produkce do roku 2001.
 • České časopisy do roku 2011.
 • Studijní literatura z mnoha vědeckých oborů.
 • Rukopisy a staré tisky.
 • Monografie a periodika z 19. století a částečně 20. století.
 • Monografie a periodika z 19. – 21. století.
 • Archiv českých webových zdrojů.

Manuscriptorium

http://www.manuscriptorium.cz

 • Projekt k vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických knižních fondů.
 • Program Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB), veřejnosti známý především databází Manuscriptorium.
 • K dispozici ve všech pobočkách.

Jak se přihlásit do digitálních knihoven

Z pohodlí svého domova, z kanceláře či školy můžete jako registrovaný čtenář využívat nejen e-zdroje naší knihovny, ale také Národní digitální knihovny a dalších knihoven. K dálkovému přístupu potřebujete platnou registraci do knihovny – čtenářský průkaz. Přihlašujete se prostřednictvím tzv. eduID a přihlašovacími údaji, které používáte do Mého účtu naší knihovny.

 • Přihlásit knihovním účtem/eduID.
 • Přihlásíte se na stránky https://ndk.cz/ a v pravém rohu kliknete na „Přihlásit“
 • Budete přesměrování na stránku https://ndk.cz/podminky-zpristupneni?target=https://ndk.cz/, kde zakliknete „Souhlas s podmínkami používání“ a vyberte tlačítko „Přihlásit knihovním účtem/eduID“.
 • Vyberte si ze seznamu institucí „Městská knihovna v Praze“ a kliknete na název.
 • Po výběru „Městská knihovna v Praze“ budete přesměrováni na stránku s přihlašováním.
 • Přihlaste se údaji, které používáte pro přihlášení do Mého účtu. (Pokud se po kliknutí na tlačítko Přihlásit eduID zobrazí pouze prázdný seznam, stačí stránku obnovit klávesou F5 nebo příslušnou ikonou prohlížeče).
 • Po přihlášení kliknete na tlačítko „Prohlížet knihovnu“.
 • V levém menu si můžete zvolit „Typ dokumentu“ – například „Knihy“.
 • Ve filtru „Dostupnost“ opět v levém menu zvolit např. „Pouze neveřejné“ nebo „Díla nedostupná na trhu“.
 • Po ukončení práce se z aplikace vždy odhlaste pomocí odkazu v pravém horním rohu.

Nepřehlédněte

Přístup k plným textům knih v Národní digitální knihovně je umožněn pouze čtenářům Městské knihovny v Praze, kteří dokončili registraci osobně v některé z našich poboček. Podmínky přístupu k dílům upravuje smlouva, kterou uzavřela Národní knihovna ČR s DILIA jako organizací zastupující autory se souhlasem Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Smlouva je k nahlédnutí na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15629803.