Městská knihovna v Praze je otevřená všem návštěvníkům. Cílem projektu Knihovna bez bariér je, aby se každý uživatel MKP bez ohledu na své znevýhodnění mohl v knihovně bez problémů pohybovat, s kýmkoli se domluvit a využívat maximum našich služeb.

Projekt byl v roce 2012 financován z dotace Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního programu VISK 3.

Pozor! Čtenáři, kteří jsou držitelé průkazu zdravotně těžce postižený (ZTP) nebo zdravotně těžce postižený s průvodcem (ZTP/P) mají nárok na registraci a 100 zadaných rezervací v kalendářním roce zdarma. Co je k tomu třeba? Prokázat se jedním z těchto průkazů.