S osobami trvale upoutanými na invalidní vozík

zdroj: http://www.kr-olomoucky.cz

1. Při každém zastavení je nutné vozík zabrzdit.

2. Vozík zvedejte pouze za pevné rámy.

3. Uvědomte si, že vozíčkář má jiný zorný úhel než doprovod a často nevidí, co mu ukazujete.

4. Mluvíte-li s vozíčkářem, snažte se být před ním či aspoň vedle něj, aby nemusel stále otáčet hlavu.

5. V místech velkého pohybu lidí (obchodní domy apod.) jezděte velmi opatrně, pro vozíčkáře je velmi nepříjemné, najede-li jeho vozík kolemjdoucím na nohu.

6. Při nákupech a různých jednáních nechte vozíčkáře samotného vyslovit svá přání, dotazy a rozhodnutí.

7. Při přecházení ulic s velkým provozem nenechte vozíčkáře „být vydán napospas“ a stůjte dostatečně od krajnice vozovky.

8. Jedete-li s vozíkem z prudšího svahu, sjíždějte raději pozpátku kvůli nepříjemnému pocitu vozíčkáře, také můžete lépe brzdit vozík.

9. V nerovném terénu a po dlažebních kostkách se snažte jet s vozíkem po zadních kolech, aby nedocházelo k otřesům, nepříjemným pro vozíčkáře. Při nájezdu s vozíkem na vyšší obrubník a při manipulaci do schodů postupujte tak, že přistavíte vozík velkými koly k překážce, provedete mírný náklon vozíku a postupujte schod po schodu, nejlépe za asistence druhé osoby, která přidržuje vozík za pevný stupačkový rám.

10. Snažte se vždy být oporou pro vozíčkáře při nepříjemných situacích, které mohou vzniknout při pohybu mezi lidmi (nevhodné narážky na vozík, nezvládnutí močení atd.).