Pro uživatele se zrakovým znevýhodněním

Cílem rozšíření nabídky služeb pro nevidomé a slabozraké čtenáře je hlavně usnadnění orientace v prostoru, zpřístupnění knihovního řádu do zvukové podoby, umožnění práce na speciálně upraveném počítači a celkově větší přizpůsobení knihovny návštěvníkům a čtenářům se zrakovým handicapem.

Co nabízíme?

  • Speciální počítačovou jednotku se softwarem ABBY FineReader, který pomocí scanneru konvertuje tištěné dokumenty do textového formátu bez přepisování. Převedené dokumenty si pak může uživatel se zrakovým znevýhodněním pomocí speciálních programů ZoomText 9 Zvětšovač i Odečítač buď zvětšit, nebo nechat přečíst hlasem Eliška do sluchátek. Počítač najdete v Informačním středisku Ústřední knihovny.
  • Orientační hlasové majáčky typu Scann OHM na pobočkách Ústřední knihovna, Smíchov, Korunní, Opatov, Školská a Bohnice pro ulehčení orientace v prostorách vstupu do knihovny.
  • Rozsáhlou sbírku hudebních nosičů, mluveného slova, časopisů (ZORA a EMA) i knih o problematice zrakového znevýhodnění.
  • Speciální akce pro nevidomé uživatele