O projektu

Městská knihovna v Praze v rámci výkonu své regionální funkce usiluje v souladu se Strategií Městské knihovny v Praze zejména o dostupnost služeb veřejných pražských knihoven pro širokou veřejnost. Tento cíl naplňuje projekt „Metropolitní knihovna“, který se zabývá kooperací knihoven napříč jejich různými zřizovateli. V projektu jsou zapojeny knihovny z Prahy i blízkého okolí. Dlouhodobým cílem projektu Metropolitní knihovna je propojení služeb pražských knihoven tak, aby byly pro veřejnost pohodlnější a srozumitelnější.

Jak to funguje?

Služba umožňuje vracení knih z Městské knihovny v Praze ve vybraných místních knihovnách a také vracení dokumentů z místních knihoven na pobočkách Městské knihovny v Praze. Žádné další služby naší knihovny není možné využívat. Vracet je možné pouze v provozních dobách jednotlivých knihoven. Pro vracení je možné využít také biblioboxy naší knihovny i místních knihoven. Pozor! Pro vracení knih z místních knihoven na pobočkách knihovny není možné využít samoobslužné vracení. Obracejte se na naše knihovníky.

Zapojené knihovny