Vracejte v knihovnách Kbely, Řepy a Zličín

Rozšiřujeme možnost vracet knihy z Městské knihovny v Praze i na tzv. místní knihovny. O co se jedná? Místní knihovny nejsou přímo naše pobočky, ale spolupracujeme s nimi. Máte možnost vracet knížky a další výpůjčky ve třech knihovnách městských částí Kbely, Roztoky u Prahy, Řepy a Zličín, které se pilotně zapojily do projektu Metropolitní knihovna.

Tip! Podívejte se na stránky knihoven a zjistěte, zda vám vyhovuje provozní doba. Jakmile knihu vrátíte, odečte se vám z čtenářského konta. Pozor! Služba zatím umožňuje pouze vracení knih z Městské knihovny v Praze! Žádné další služby naší knihovny není možné využívat.

Metropolitní knihovna – o projektu

Městská knihovna v Praze je jednou z mnoha pražských knihoven (celkem jich je asi přes 300). Ze zákona je také knihovnou krajskou a plní tzv. regionální povinnosti k 39 dalším knihovnám, které většinou zřizují jednotlivé městské části. Jejich seznam najdete na stránce www.mlp.cz/region. V současné době nejsou pražské knihovny vzájemně prostupné (každá z knihoven používá jiný systém, má jiné čtenářské průkazy) a fondy mohou sdílet jen prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Dlouhodobým cílem projektu Metropolitní knihovna je propojení služeb pražských knihoven tak, aby byly pro veřejnost pohodlnější a srozumitelnější