Pobočka Petřiny nabízí čtyři klubovny, které si můžete rezervovat pro studium, realizaci vašich projektů, setkávání, hraní deskových her i jednání.

Jaké klubovny můžete využít?

Klubovny se nachází v druhém a třetím nadzemním patře.

Klubovna 2. NP:

  • Klubovna pro 8 – 10 lidí, součástí je zázemí s tekoucí vodou

Klubovny 3. NP:

  • Modrá klubovna pro 10 – 12 lidí, součástí je zázemí s tekoucí vodou.
  • Zelená klubovna pro 10 – 12 lidí.
  • Žlutá klubovna pro 10 – 12 lidí.

V případě potřeby většího prostoru, lze Zelenou a Žlutou klubovnu propojit.

Rezervace kluboven a pravidla provozu

Klubovny můžete užívat zdarma, pokud jste čtenář starší 15 let a alespoň jeden z návštěvníků má platný čtenářský průkaz. Klubovny je možné si předem rezervovat těmito způsoby:

  • e-mailem na petriny@mlp.cz,
  • telefonicky na čísle +420 770 130 242,
  • osobně na recepci pobočky Petřiny.

Při rezervaci uvádíte číslo čtenářského průkazu, kontakt, čas, název klubovny, účel užití klubovny a počet osob. Prostor je třeba začít užívat nejpozději do patnácti minut po nahlášeném začátku, jinak je rezervace zrušena. Čtenáři bez rezervace nemusí být do klubovny umožněn přístup. Knihovna si vyhrazuje právo rezervaci neumožnit, a to i bez uvedení důvodu. Provozní doba kluboven je stejná jako otevírací doba pobočky Petřiny.

Užití prostoru

Uživatelé jsou povinni prostory užívat pouze k uvedenému účelu, a to způsobem obvyklým a povaze prostoru přiměřeným. Jsou povinni opustit prostor ve stavu, ve kterém jej převzali. Rezervující čtenář odpovídá knihovně za škodu, která jí byla způsobena při užití prostoru jeho skupinou. Po domluvě uživatelé mohou využít technické vybavení prostoru. Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád a další stanovená pravidla, může být z prostoru vykázán.