Kulturní a vzdělávací centrum MKP

Kulturní a vzdělávací centrum Městské knihovny v Praze již více než 50 let přináší pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích akcí, možnost celoživotního vzdělávání a aktivního trávení volného času. Připravuje více než 600 akcí ročně, které navštíví téměř 60 000 osob.

Programy: přednáškové cykly, literární, hudební a komponované pořady, besedy, setkání s osobnostmi, diskusní pořady, koncerty, divadelní a taneční představení, filmové projekce, festivaly a přehlídky, konference, semináře, kurzy, kluby, akce pro děti, mládež i seniory. Akce se konají v multifunkčních sálech a klubovně Ústřední knihovny na Mariánském náměstí.

Výhody

  • Poloha v centru města.
  • Kvalitní technické vybavení (Dolby Surround, 4K projekce, 3D projekce, překladatelská kabina).
  • Profesionální služby (uvaděči, technici, šatna).
  • Příjemné prostředí (malý sál – 140 míst, velký sál – 386 míst, kavárna, lobby, možnost rautů v koridoru a předsálí).
  • Sály Ústřední knihovny – místo setkávání se známými osobnostmi, uznávanými odborníky a zajímavými tématy z nejrůznějších oblastí společenských a přírodních – věd, prostor k relaxaci i k aktivním diskusím, místo k získávání nových poznatků a inspirace.

Kontakt

Adresa: Kulturní a vzdělávací centrum MKP, Mostecká 26, 118 00 Praha 1
Telefon: +420 257 532 908
E-mail: knihovna@mlp.cz
Facebook: www.facebook.com/kulturaMKP