Specializované oddělení Ústřední knihovny, které nabízí ke studiu knihy, noviny, časopisy, plány, výstřižky a další zajímavé dokumenty pojednávající o Praze.

Historická a vzácná pragensia jsme digitalizovali a zpřístupnili přes E-knihovnu. Veškerý fond, včetně článků ze sledovaných periodik, je podrobně zpracován v katalogu.

Kontakt

Telefon: +420 222 113 373
E-mail: knihovna@mlp.cz
Kontaktní osoba: Věra Benyovszká