Vybíráme
14. 9. 2021, WEBREDAKTOR

S novinkami v Oddělení pragensií se v září můžete podívat se do zoologické zahrady za zvířaty anebo se seznámit s ptačími druhy, které obývaly a obývají území hlavního města.

Nové knihy v Pragensiích

Dospělé i děti potěší výpravná fotografická publikace o tom, co se dělo v pražské ZOO během covidových uzavírek v roce 2020 a na začátku roku 2021. Čtenáři se v knize Ztichlá ZOO mohou potěšit snímky nově narozených zvířátek a jejich rodičů, výjevy ze života dalších místních obyvatel i z práce ošetřovatelů.

V době covidových omezení, kdy se svět zmenšil a bylo možno pobývat jen v blízkosti domova, nabízelo se všímat si „divoké přírody“ přímo ve městě. Ptačí faunou hlavního města i vztahem světa ptáků a lidí se zabývá nové vydání nadčasové knihy, publikované již za okupace, Pražské ptactvo. Vydání je zároveň poctou jejímu autorovi – Veleslavu Wahlovi, účastníku druhého a třetího odboje, popravenému v padesátých letech.

Výběr a text Václav Drašnar, Oddělení pragensií