Vybíráme
15. 3. 2022, WEBREDAKTOR

V březnu čekají návštěvníky Oddělení pragensií převážně knihy zachycující hlavní město a jeho velké i malé obyvatele objektivem fotoaparátu. Další poradí začínajícím malířům pražských zákoutí.

Můžete se podívat do jedné z nejsvéráznějších pražských čtvrtí před víc jak 100 lety i celkem nedávno. A také do běžně nepřístupného světa domovních vnitrobloků. Ti šikovnější z nás se mohou naučit malovat pražské výjevy akvarelem. Dozvíte se také, že pojmenování některých pražských ulic po osobnostech může vyvolávat řadu mýlek.

Nové knihy v Pragensiích

Obrazová publikace Žižkov 1881–1922 byla vydána u příležitosti 140. výročí povýšení Žižkova na město. Odráží události až po připojení k Velké Praze. Uvedeným časovým úsekem nás provedou staré fotografie, pohlednice, inzeráty z dobového tisku a texty o význačných žižkovských lokalitách.

Snímky dědů s fajfkou, pavlačí, staveb sídlišť, dnes už řídkého jevu – zlobivých dětí lezoucích po stromě a různě jinde – a mnohé další můžete spatřit v publikaci Žižkov, Praha a něco navíc. Její černobílé fotografie nám připomenou všednodenní výjevy a scenérie Žižkova, ostatních pražských čtvrtí i regionů Čech a Moravy v 50. a 60. letech.

Adeptům malířství i nadšeným malířům-samoukům může přijít vhod publikace Malujeme Prahu akvarelem. Na ukázkách vlastních děl s pražskými scenériemi učí autorka základům kompozice, teorie barev i akvarelové techniky.

Osobitý svět pražských dvorků, vnitrobloků a zahrad, a zejména osudy jejich současných i dávných obyvatel přibližuje kniha Příběhy pražských dvorků. Najdeme zde příběhy statečných odbojářů, živnostníků, umělců i zachránců tonoucích na Vltavě. Milovníky automobilů zaujme příběh dodnes funkčních, s citem renovovaných „retrogaráží“ bratří Procházků na Smíchově. Dozvíte se také o místě, kde se po r. 1918 údajně vytavilo sedm vagónů zlata a stříbra pro pověstný Zlatý poklad republiky.

Více jak 300 lety pražské filiace řádu, zaměřeného na pomoc nemocným, provází kniha Dějiny konventu sester alžbětinek v Praze. Pozornost je věnována životu v klášteře, ale také provozu nemocnice Na Slupi.

Věděli jste, že holešovická Bondyho ulice není pojmenována po undergroundovém básníku Egonu Bondym, ale po významném průmyslníkovi, vlastenci, mecenáši Uměleckoprůmyslového muzea a spoluautorovi obsáhlé publikace k dějinám židovských obyvatel u nás Bohumilu Bondym? Autora slavných Broučků může zas evokovat pojmenování jedné běchovické ulice. Ta ale nese jméno Jana Karafiáta – člena KSČ, popraveného za protinacistický odboj. Vyvarovat se podobným záměnám může pomoci brožura Opravník omylů v názvech pražských ulic.

Výběr a text Václav DrašnarOddělení pragensií