Vybíráme
6. 1. 2023, WEBREDAKTOR

V lednu čekají čtenáře a návštěvníky Oddělení pragensií knihy o motýlech, které můžeme vidět na území hlavního města, a tiskoviny, mapující místa, jež měli naši předkové v posvátné úctě – studánky.

Tip! Půjčte si všechny novinky z pragensií!

Vydáme se také ke kostelu, který dal jméno nejslavnější české pouti, a do pedagogického muzea a knihovny, jež navštěvují i zájemci z druhého konce světa.

Nové knihy v pragensiích

Na území Prahy žijí desítky druhů motýlů. Atlas jejich rozšíření nabízí výpravná publikace Denní motýli Prahy. Společnost na stránkách knihy vám budou dělat batolci, pestrobarvci, ohniváčci, zelenáčci, soumračníci a jejich známější příbuzní.

V Oddělení pragensií najdete reprezentativní obsáhlé monografie, ale i zajímavé drobné publikace. O nejvýznamnějších ze 200 volně přístupných vodních zdrojů pojednává řada skládaček „Studánky a prameny v Praze“. Levobřežní část metropole přibližuje díl Studánky a prameny v Praze – západní břeh Vltavy.

Vodní zdroje v Tiché Šárce (za všechny jmenujme aspoň pramen vyvěrající pod kostelíkem sv. Matěje) ukazuje skládačka Studánky a prameny v Šárce – východ. Právě Tichá Šárka se pyšní revitalizací potoka, vznikem nových tůní a vyhlídkovou trasou na místě bývalého rybníka.

Nejen dějinami kostela, ale i farnosti a místa samotného se zabývá publikace Dějiny kostela sv. Matěje v Praze – Dejvicích. Mimo jiné se v ní dozvíme, že účastníci dávné Matějské pouti vycházeli ke kostelíku od míst dnešní stanice metra Hradčanská.

Vznik, vývoj a aktivity jednoho z našich nejstarších muzeí se sídlem na Malé Straně mapuje kniha Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského – součást české kultury vzdělávání. Instituce přibližuje prostřednictvím interaktivní expozice, krátkodobých výstav a dalších akcí odkaz Jana Amose a dějiny našeho školství.

PK 100 je název publikace ke 100. výročí vzniku Pedagogické knihovny J. Amose Komenského. Autoři představují její působení, fondy a zasloužilé osobnosti. Za všechny jmenujeme prvního ředitele J. Mauera a V. F. Suka, iniciátora vzniku největší sbírky dětské literatury u nás. Odkaz nepříliš známých duchovních velikánů uchovává Archiv Přemysla Pittra a  Olgy Fierzové, umístěný v budově knihovny v Jeruzalémské ul

Výběr a text Václav Drašnar, Oddělení pragensií.
Ilustrační foto v perexu: Vladimír Klášterka.