Vybíráme
14. 4. 2023, WEBREDAKTOR

Kdože to zasahoval u historicky první srážky tramvaje a dodnes zachraňuje životy, zdraví i majetek, se v dubnu dozvíte v Oddělení pragensií.

Tip! Půjčte si všechny novinky z Pragensií nebo si projděte náš výběr. Nové knižní přírůstky Vás seznámí s minulostí i současností pražských hasičů, školami v metropoli i jedním významným ekologickým prvkem. Poznáte život Pražanů za první republiky, i jak kdysi vypadal tradiční obložený chlebíček.

Nové knihy v pragensiích

Hasiči v Praze

Hned o třech významných výročích pražských hasičů a jejich záslužné práci se dočtete v publikaci Hasiči v Praze.

PŮJČTE SI

Celých 90 let Na Pražačce

Areálem škol na Pražačce prošly za dobu jeho existence tisíce dětí. Výročí jeho vzniku připomíná brožura, vydaná k jubilejní výstavě, s názvem Celých 90 let Na Pražačce.

PŮJČTE SI

Česká technika

Monografie Česká technika mapuje dějiny i současnost vysokého technického školství v Praze. Text doplňuje bohatý obrazový materiál – mj. snímky historických technických přístrojů. Není bez zajímavosti, že na Technice učili J. V. Sládek (jako lektor anglického jazyka) a M. Tyrš. J. Vrchlický zde působil jako sekretář rektorátu.

PŮJČTE SI

Zaostřeno na chemii

Dějiny VŠCHT od počátků pokročilejšího chemického vzdělávání na pražské technice až po současnost zachycuje publikace Zaostřeno na chemii. Najdeme zde mj. seznam i medailonky význačných osobností, profily pracovišť a přehled oborů působení. Zaujmou rovněž snímky budování velkorysého a moderního areálu v Dejvicích, dokončeného ve 30. letech.

PŮJČTE SI

Mapa památných a významných stromů Prahy

V Oddělení pragensií najdete knihy, časopisy, ale i mapy – historické i soudobé. Umístění významných stromů na severozápadu metropole spolu se základními informacemi přináší jeden z dílů řady Mapa památných a významných stromů Prahy.

PŮJČTE SI

Proměny Malostranského hřbitova do roku 1968

Historii Malostranského hřbitova od 60. let 19. stol. až po dobu rozšíření Plzeňské ulice přináší brožura Proměny Malostranského hřbitova do roku 1968.

PŮJČTE SI

Skrytá krása detailu

Druhý svazek edice Skrytá krása detailu představuje pražské stavby trojice stále ještě nedoceněných architektů secese – R. Klenky, J. Justicha a J. Kovařoviče.

PŮJČTE SI

Velká Praha

Drobné náhledy do života obyvatel prvorepublikového hlavního města přináší kniha Velká Praha. Dozvíme se v ní např., že na tradiční českou specialitu – obložený chlebíček – patřila původně kyselá rybička a cibule, máslo nebo paštika.

PŮJČTE SI

Připravil Václav DrašnarOddělení pragensií

Ilustrační foto v perexu: archiv Oddělení Pragensií.