Vybíráme
7. 6. 2023, WEBREDAKTOR

O tom, že „obyčejný“ kámen může být i docela neobyčejný, vyprávějí v červnu nové přírůstky v Oddělení pragensií.

Seznámíte se s vlastnostmi stavebního materiálu, bez kterého by Praha nevznikla, a dozvíte se o tom, jak se může větší Berlín vejít do menší Prahy. Další publikace Vás bezpečně provedou Prahou na kole, vývojem tělovýchovy, jedním pražským archivem a lékařským pracovištěm. Tip! Půjčte si všechny novinky z Pragensií nebo si projděte náš výběr.

Nové knihy v pragensiích

Praha kamenná

Snad každý už viděl sekeru na dřevo, už jen málokdo ale sekeru na kámen. Prohlédnout si ji a dozvědět se o metodách zpracování i staviva, které fascinuje strukturou i barvami, můžete v reprezentativní monografii Praha kamenná.

PŮJČTE SI

Cesta kamene Mariánského sloupu

Lom v Kamenných Žehrovicích, ze kterého pocházel původní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, už neexistuje. Pro ten současný byl použit kámen až z daleké Indie. Ostatní části vícebarevného komplexu jsou zhotoveny z pískovce z Božanova na Broumovsku, sienského pískovce a mrákotínské žuly. Ohlédnutí za vznikem znovupostavené památky přináší knížka Cesta kamene Mariánského sloupu.

PŮJČTE SI

Kameny zmizelých

Stolpern znamená v němčině klopýtat a Stein označuje kámen. O stolpersteinech, umístěných v pražské dlažbě a upomínajících oběti holokaustu, pojednává publikace Kameny zmizelých. Tentokrát v češtině přináší základní údaje o deportovaných osobách a v některých případech i medailony obětí.

PŮJČTE SI

Praha cyklistická

O parkování jízdních kol, dopravních opatřeních pro cyklisty, cyklotrasách a mnohém dalším pro bezpečnou a pohodlnou jízdu na území metropole se dozvíte z informační publikace Praha cyklistická.

PŮJČTE SI

Sokol v Praze 2

O tom, že v Praze je největší funkcionalistickou památkou vinohradská sokolovna, i o nejstarší sokolovně vůbec se dočtete v brožuře Sokol v Praze 2. Publikace ale hlavně pojednává o působení tří jednot na území druhé městské části: památné TJ Sokol Pražský, TJ Sokol Vyšehrad a TJ Sokol Praha Královské Vinohrady.

PŮJČTE SI

Malý Berlín ve Velké Praze

Před některými domy v Praze si lze připadat jako v předválečném Berlíně, Vratislavi nebo aspoň v Jablonci. A platí to i o celých obytných blocích. Dílem německy mluvících architektů v meziválečném období se zabývá výpravná publikace Malý Berlín ve Velké Praze. Mj. se v ní dozvíte, kde se nachází filmaři oblíbená čtvrť, jíž se tak dodnes říká.

PŮJČTE SI

Státní oblastní archiv v Praze

Práci kolegů archivářů přibližuje brožura Státní oblastní archiv v Praze. SOA uchovává desítky kilometrů archiválií. Jeho rozmanité fondy ilustrují v publikaci např. reprodukce vzorkovnice špendlíků firmy Waldes, reklamy na brusle z produkce ČKD, zakládací listiny Mladé Boleslavi nebo výplatní knížky Fr. Kmocha.

PŮJČTE SI

100 let II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Kulaté jubileum významného lékařského pracoviště připomíná brožura 100 let II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Věnuje se současné činnosti, pracovišti i personálnímu složení. V historickém úvodu připomíná mj. zakladatele kliniky, proslulého Rudolfa Jedličku.

PŮJČTE SI

Výběr a text Václav Drašnar, Oddělení pragensií

Ilustrační obrázek v perexu: Pixabay.com.