Šlikův dům

Dům čp. 25/111 na Pohořelci, jinak také Šlikovský, Šlikův palác nebo také krátce U Šliků, má historii až do 17. století. První stavba na pozemku byl honosný renesanční dům, který v roce 1616 změnil majitele, aby ho v roce 1638 zakoupil Jindřich Šlik. Šlikova rodina pozemek s domy vlastnila až do 18. století, kdy tuto část majetku prodali měšťanským majitelům. Název domu už ale zůstal. V roce 1845 byla zbourána přední budova, tvořící hlavní frontu náměstí, a nahrazena klasicistní novostavbou podle plánů J. H. Frenzela. V této podobě dům známe dodnes a do něj se také v roce 1985 přistěhovala hradčanská pobočka Městské knihovny v Praze.

Do roku 1985 ale ještě mnoho času… Poslední majitelé – měšťané Rittichovi – prodali v 19. století dům městu, které v něm roku 1875 zřídilo městský sirotčinec. Zajímavé je, že tomuto ústavu věnoval známý lidumil Vojta Náprstek cennou knihovnu pro mládež a „k rozhojnění jejímu složil nad to i značnější částku hotových peněz“. Sirotčinec v domě fungoval až do roku 1913.

Dům je také spojen se dvěma jmény z historie. V roce 1849 se v něm narodil jeden ze zakladatelů československé sociálně demokratické strany J. B. Pecka-Strahovský, kterého připomíná pamětní deska vedle vjezdu. Svůj život zde dožil Václav Krolmus, farář, vlastenec, archeolog a spisovatel, který byl mezi lidmi znám jako pohanský farář. Věřil, že se mu podaří objevit slovanskou obdobu starořímských Pompejí. Byl také amatérským ochráncem archeologických památek, které se čas od času objevily při stavbách železničních tratí.

Knihy, kde najdete další informace o domě a jeho obyvatelích:

Dlouhá historie pobočky Hradčany

Odbočka Ústřední knihovny královského hlavního města Prahy na Hradčanech byla zřízena v roce 1905. Byla to první pobočka knihovny a jejímu otevření byl přítomen i tehdejší ředitel knihovny a významný český básník Antonín Sova. Knihovna slouží čtenářům dodnes. Je to možné zejména díky podpoře městské části Praha 1, která provoz pobočky hradí v plné výši. Praha 1 také zafinancovala rekonstrukci zahrady a nových prostor, kam se knihovna přestěhovala v dubnu roku 2014.