Co jste nevěděli o Pojízdné knihovně

Každá stanice Pojízdné knihovny představuje součást naší knihovní sítě a v ní plní roli malé pobočky. V roce 2008 byly bibliobusy převedeny do automatizovaného systému a propojeny on-line s celou sítí poboček knihovny. Nabízí stejné služby jako kterákoliv naše pobočka.

Do bibliobusu se vejde maximálně 3 tisíce knih, což je méně než do malé pobočky. Pojízdná knihovna má zásobní fond knih v zázemí, ze kterého se knihy v bibliobusech doplňují a obměňují.

Každý bibliobus má svoji stálou posádku – knihovníka a řidiče. Prostor bibliobusu je menší, pět čtenářů ho už dokáže zaplnit. I díky tomu knihovník pojízdné knihovny komunikuje se čtenáři víc než v kamenných knihovnách, kde si návštěvník spoustu věcí obstarává sám.

I v dnešní době, kdy je cestování po Praze jednoduché, se stále najdou místa, kde není žádná knihovna, a lidé, kteří do kamenné pobočky nedojedou.

Minibibliobus Oskar

Od února 2013 je v provozu malá pojízdná knihovna, která se dostane i na místa, kam knihovníkova noha ještě nevkročila. Cílem minibibliobusu jsou školky, školy, domy dětí a mládeže, domovy seniorů či nemocnice. Lze se s ním setkat na místních jednorázových akcích, jako jsou různé veletrhy, Bambiriáda či Svět knihy, ale i u stanic metra a před obchodními centry. Institucím pracujícím s dětmi nabízí minibibliobus služby „na míru“. V případě bližšího zájmu sledujte projektovou stránku
Knihy v pohybu.

Pojízdná knihovna v mediích

Výměnné soubory v MKP

Z historie:

První putovní doplňkové soubory v Městské knihovně byly zřízeny a provozovány v letech 1972 – 1977. Tyto soubory měly zlepšit a rozšířit fond nejmenších knihoven sítě. V roce 1977 toto doplňování skončilo, soubory zůstaly v knihovnách, ve kterých se právě nacházely.

Mluvené slovo na CD:

Naším záměrem bylo, aby ve všech pobočkách knihovny byl fond mluveného slova na CD nosičích. Proto se pro část našich poboček vytvořil fond výměnný, který obsahuje přibližně 400 titulů.

Fond se v pobočkách obměňuje jednou za půl roku, proto se ke čtenářům dostávají nové tituly. Jeden výměnný soubor mluveného slova obsahuje 30 exemplářů.

Stáhněte si

Výměnné (cirkulační) soubory pro regionální knihovny:

V roce 2002 se Městská knihovna v Praze stala krajskou knihovnou s povinností plnit regionální funkce. Jednou z nových činností bylo i systematické budování výměnných knihovních souborů, jejich cirkulace a distribuce regionálním knihovnám kraje Praha.

Tyto soubory slouží k obohacení jejich fondů o beletrii i naučnou literaturu pro dětské i dospělé čtenáře. V současné době obsahuje výměnný fond cca 10.500 svazků a využívá jej průběžně 25 regionálních knihoven.

Bibliobus číslo 1 má náhradní provoz

Vážení čtenáři, Bibliobus číslo 1 má až do odvolání náhradní provoz. Prosíme, čtěte důležité informace.    

Celý článek