5. 3. 2020, WEBREDAKTOR

Dílna je prostor určený pro zájemce o společné studium, setkávání či realizaci týmových nápadů. Prostor Dílny je možné pro uvedené účely bezplatně užít buď celý, nebo pouze jednotlivé stoly, pojmenované Athos, Porthos a Aramis (dále jen prostor)

Rezervace

Registrovaný čtenář starší 15 let si může užití prostoru předem rezervovat těmito způsoby:

Při rezervaci čtenář nahlásí číslo svého čtenářského průkazu a kontakt, čas a účel užití a počet osob, pro které prostor rezervuje. Evidenci rezervací knihovna uveřejňuje na svých stránkách prostřednictvím Google kalendáře. Zveřejněny jsou pouze údaje o obsazeném prostoru a termínech. Jedna skupina si může rezervovat prostor maximálně na:

  • 4 hodiny denně,
  • 8 hodin týdně,
  • 24 hodin měsíčně,

přičemž je možné prostor rezervovat na 3 následující týdny. Prostor je třeba začít užívat nejpozději do 15 minut po nahlášeném začátku, jinak je rezervace zrušena. POZOR! Čtenáři bez rezervace nemusí být do Dílny umožněn přístup. Knihovna si též vyhrazuje právo rezervaci neumožnit, a to i bez uvedení důvodu.

Užití prostoru

Uživatelé jsou povinni prostory užívat pouze k uvedenému účelu, a to způsobem obvyklým a povaze prostoru přiměřeným. Jsou povinni opustit prostor ve stavu, ve kterém jej převzali. Rezervující čtenář odpovídá knihovně za škodu, která jí byla způsobena při užití prostoru jeho skupinou. Uživatelé mohou použít televizní obrazovku u stolu Porthos k promítání vlastních děl a prezentací, dálkové ovládání je uloženo u knihovníka. Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo tato pravidla, může být z Dílny vykázán.

Užití šicího stroje

Uživatel si může rezervovat stůl pro práci s šicím strojem, který je v Dílně k dispozici. Rezervace šicího stroje je možná na termíny, ve kterých v době objednání není v Dílně jiná rezervace. První rezervace uživatele může být uskutečněna pouze osobně v Dílně. Uživatel si přinese vlastní materiál vč. nití, příslušenství šicího stroje je pouze v omezeném rozsahu. Šicí stroj lze využít při pořádání akcí. Rezervující čtenář odpovídá za správné užití šicího stroje.

Smlouva o bezplatném užití Dílny

Smlouvu o bezplatném užití Dílny podepisuje knihovna se čtenářem v případě, kdy má čtenář zájem Dílnu užít pro vlastní veřejně přístupnou akci. Službu knihovna poskytuje experimentálně dle s čl. 5 (8) Knihovního řádu Městské knihovny v Praze.