Přednáška - Bitva o stříbrné plátno
Přednáška Pro dospělé
Bitva o stříbrné plátno
Kde Online
Kdy 5.5.2021 | 17:00

Vstupné zdarma

Filmová propaganda za druhé světové války

Mezi hlavní média, jež válčící státy během druhé světové války využívaly k propagandě lze bezesporu řadit film. Již meziválečná doba ukázala jeho možnosti při manipulaci s veřejným míněním a první válečné měsíce potvrdily, že boj o sympatie a oddanost obyvatelstva je stejně tak důležitý jako vývoj na frontě. Přednáška se tak bude věnovat způsobu, jakým jednotlivé válčící země přistupovaly k filmové propagandě, přičemž její součástí budou i komentované ukázky vybraných propagandistických děl.

PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D. (1986) absolvoval studium historie a politologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především problematice nacionalismu s důrazem na první polovinu dvacátého století. Je autorem knih Slovenské vize (o slovenském odboji za první světové války) a Hitlerovo svobodné město (věnované roli Gdaňsku v německo-polských vztazích před druhou světovou válkou) a také řady odborných i populárních článků.