Přednáška - Re-use centra
Přednáška Pro dospělé
Re-use centra
Kdy 4.6.2021 | 9:00

Vstupné zdarma

Druhý ročník inspirativní konference

Stále více lidí hledá alternativy ke konzumnímu stylu života, nebo způsoby, jak se smysluplně zbavit nepotřebných věcí a nakupovat ekologičtěji. Proto v Česku přibývá tzv. re-use center, tedy míst, kde lze odkládat nepotřebné věci a naopak si odnést to, co využijete. Konference představí příklady českých re-use center, re-use pointů či nábytkových bank. Virtuálně se podíváme do švédského obchodního centra ReTuny, které se vizuálně moc neliší od klasických obchodních center, ale prodává výhradně věci z druhé ruky nebo z recyklovaných materiálů.

Dozvíte se:

 • proč je užitečné re-use centra v městech budovat,
 • jaké podoby re-use center existují na konkrétních příkladech,
 • jak otevřít re-use centrum a na co si na začátku dát pozor,
 • jak mohou města podpořit re-use aktivity,
 • jak se vyvíjí situace kolem vzniku re-use centra v Praze?

Konferenci pořádá spolek Praha cirkulární a Městská knihovna v Praze. Přímý přenos můžete sledovat online na YouTube.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Pro fyzickou účast na akci je třeba splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
 • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
 • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
 • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny 22 dní po první dávce.

  Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů, v sále s využitím vždy jednoho volného sedadla. Vedle sebe mohou sedět jen osoby z jedné domácnosti. Před vstupem do sálu si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný při vstupu do budovy Ústřední knihovny a po celou dobu konání akce.

Program konference

9.00 – 9.30
Úvod
Městská knihovna v Praze a její kreativní centra, Praha cirkulární

9.30 – 10.00
Inspirace ze zahraničí
Host: ReTuna (Švédsko)
Prohlédneme si online švédský supermarket ReTuna. Veškeré zboží od oděvů a hraček, až po elektroniku a potřeby pro domácnost, pochází z druhé ruky. ReTuna funguje již 7 let. Organizuje vzdělávací akce, workshopy a přednášky týkajícího se recyklace a udržitelného způsobu života (tato část proběhne v angličtině bez simultánního tlumočení).

10.00– 10.45
Re-use centra
Hosté: Re-use centrum Ostrava, Re-use centrum Třebíč Nedávno v Ostravě a Třebíči vznikla centra pro opětovné využití. Občané zde mají možnost odkládat nepotřebné, ale stále funkční věci do domácnosti, sportovní potřeby, hry a školní pomůcky. A na druhé straně si odtud mohou odnést to, co aktuálně potřebují. Kromě toho se re-use centra věnují organizováním akcí na podporu udržitelné spotřeby a opravování věcí.

—přestávka—

11.00 – 11.45
Re-use pointy
Hosté: Re-use pointy Praha, Horní Počernice, Rosice Re-use pointy jsou místa na sběrných dvorech určená k odkládání nepotřebných věcí a k odkupu odložených věcí. Na rozdíl od klasických re-use center nemají re-use pointy takové zázemí pro vystavení věcí, jejich opravy či pro organizování akcí pro veřejnost. Na druhé straně založit re-use point je pro města jednodušší.

11.45 – 12.15
Nábytkové banky
Hosté: Nábytková banka Praha, Nábytková banka Libereckého kraje Do nábytkových bank můžete odložit nábytek, který chcete věnovat rodinám s nízkými příjmy či lidem v nouzi. Nábytkové banky přijímají nábytek od domácností i firem.

—přestávka—

13.15 – 13.45
Dobročinné obchody
Dobročinné obchody vznikají při neziskových organizacích. Lidé darují nevyužité věci k prodeji a z prodeje se pak hradí například péče o seniory. Případně mohou obchody sloužit ke tvorbě chráněných pracovních míst. Hosté: Eva Dudová (Přestupní stanice), Helena Továrková (Nadace Veronika), Koloběh Říčany.

13.45 – 15.00
Re-use je smart
Předcházení odpadu je součástí strategického plánování udržitelných měst a smart cities. Klimatičtí experti doporučují městům zakládat re-use centra na svém území. Re-use centra nejsou pouze místa, jsou to i technologie a vzdělávání. Jak by měla města podporovat re-use aktivity na svém území? Jak využít data, aby re-use koncept byl efektivní? Jak se zapojují do re-use firmy? Hosté: Zuzka Kuberová (Federace nábytkových bank a re-use center), Miroslav Kubásek (Kam s ním), Šimon Fiala (IKEA), Marek Mencl (Pábení, Změna k lepšímu), Jaromír Beránek (Výbor pro IT a smart city Magistrátu hl.m.Prahy ), Vojtěch Vosecký (Magistrát hl.m.Prahy)

—přestávka—

15.15 – 16.00
Re-use je komunitní
Re-use centra nemají jen ekologický, ale také sociální přínos. Pomáhají rodinám s nízkými příjmy, městům slouží jako sklady materiální pomoci během krizí či pro oběti požárů. V průběhu uplynulého roku vznikla řada iniciativ na podporu pandemií nejvíce zasažených skupin. Lze tuto pomoc nějak institucionalizovat i pro dobu po-covidovou? Jak by měla města a neziskovky spolupracovat na distribuci materiální pomoci? Hosté: Lea Surovcová, Pavla Nývltová (Šatník), Eva Ptáčková (Re-use dětských věcí Praha 11).

16.00 – 16.45
Re-use je sociální
Re-use centra fungují i jako sociální podniky, tedy nejen řeší ekologický problém prevence vzniku odpadu, ale také zaměstnávají osoby pomocí chráněných pracovních míst. Stěhování, opravování či třídění věcí je však jen jednou sférou působnosti takových podniků: jedná se o organizace se silným komunitním a osvětovým rozměrem, které přispívají místní ekonomice a ke kvalitě života mnoha lidí ve městech i na venkově. V Evropě působí síť RREUSE sdružující re-use centra jako sociální podniky. V Českých Budějovicích takto podniká Kabinet CB, iniciátor české Federace nábytkových bank a re-use center. Hosté: Markéta Vinkelhoferová (TESSEA), Dana Kalistová (Kabinet CB), Eva Ortová (Farní charita Česká Lípa).

Pozor! Změna programu
Z organizačních důvodů bohužel neproběhne poslední blok konference na téma „Re-use – Konečně v Praze?“, program tak bude končit v 16:45. Děkujeme za pochopení.

16.45 – 17.15
RE-use centrum konečně v Praze?
V Praze fungují re-use pointy a nově také nábytková banka, dlouhodobě zde ale chybí svébytné městské re-use centrum. V roce 2018 přijalo zastupitelstvo usnesení o vzniku re-use centra v Pražské tržnici, v roce 2019 Praze vznik re-use centra doporučuje cirkulární sken, v roce 2021 zase klimatický plán. Dočká se Praha konečně svého městského re-use centra? Host: Vojtěch Vosecký (Magistrát hl.m.Prahy).