Hudba - Zemlinského kvarteto a Petr a Pavel Šporclovi
Hudba Pro dospělé
Zemlinského kvarteto a Petr a Pavel Šporclovi
Kdy 26. 5. 2021 | 19:30

Vstupné 149 Kč

Koncerty série 4plus 2021 (4. ročník)
Antonín Dvořák – Souborné provedení smyčcových kvartetů
POCTA A. DVOŘÁKOVI A JEHO 180. VÝROČÍ NAROZENÍ

Program:
Věta pro smyčcové kvarteto F dur B. 120
Smyčcový kvartet E dur op. 80
Smyčcový sextet A dur op. 48

Hosté: Petr a Pavel Šporclovi.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny 22 dní po první dávce.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů, v sále s využitím vždy jednoho volného sedadla. Vedle sebe mohou sedět jen osoby z jedné domácnosti. Před vstupem do sálu si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný při vstupu do budovy Ústřední knihovny a po celou dobu konání akce.

Vstup do sálu je umožněn se vstupenkami zakoupenými přes prodejní systém GoOut na online přenos koncertu. V den konání koncertu 26. 5. 2021 budou zbylé vstupenky od 17.00 hodin v prodeji v pokladně sálů.

Zemlinského kvarteto

V letech 2007–2014 natočilo Zemlinského kvarteto kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého skladatele Antonína Dvořáka; jedná se o veliký a závažný projekt, který uskutečnil teprve čtvrtý soubor v historii. Výzvou pro kvarteto bylo i provedení všech Dvořákových komorních děl na koncertním pódiu v roce 2021, kdy si připomínáme 180. výročí narození Antonína Dvořáka. Celý vývoj série 4plus směřoval k šesti koncertům složeným z díla A. Dvořáka, na kterých kromě všech čtrnácti kvartetů zazní též jiná známé komorní skladby. Na večery komorní hudby zve Zemlinského kvarteto výjimečné hosty z Čech i ze zahraničí a na koncertě 26. 5. posluchači uslyší smyčcový sextet, který Zemlinského kvarteto provede společně s bratry Petrem a Pavlem Šporclovými.

Na podzimních koncertech v Městské knihovně se představí Michaela Gemrotová v nové úpravě Cypřišů pro soprán a smyčcové kvarteto a budeme se velmi těšit na opětovnou spolupráci s Pražským komorním baletem, který pro naši sérii připravuje novou choreografii na jeden z méně hraných Dvořákových kvartetů – kvartet d moll op. 34.

Na 3. koncertě nejprve zazní Věta pro smyčcové kvarteto F dur B. 120. Toto malé, ale velmi roztomilé dílko mělo původně tvořit první větu nového smyčcového kvartetu, ale skladatel pak tuto myšlenku opustil a začal pracovat na zcela jiném smyčcovém kvartetu (C dur op. 61). Poté Zemlinského kvarteto přednese smyčcový kvartet E dur op. 80, ten vznikl těsně po klavírním triu g moll a stejně jako toto trio se vyznačuje nezvyklou melancholií a zádumčivostí. I přesto, že tónina skladby je durová, většinou se hudba pohybuje v moll, ale ani tam, kde se objeví durové pasáže, není hudba nijak veselá či optimistická. Radost a optimismus si nicméně užijeme ve druhé polovině koncertu, kde zazní slavný smyčcový sextet A dur op. 48. Toto rozsáhlé dílo patří i přes své relativně nižší opusové číslo ke klenotům Dvořákovy tvorby a jeho pozitivní energie přináší vždy posluchačům hluboký radostný zážitek. V našem podání dojde při interpretaci sextetu k neobvyklé výměně; pozve-li si smyčcové kvarteto hosta, bývá to často druhý violista nebo cellista, případně klavírista nebo hráč na dechové nástroje. Ale pozvat si houslistu není jen tak… V našem podání tedy náš host Pavel Šporcl usedne na místo primária, a jelikož náš obvyklý primárius František Souček ovládá bravurně i hru na violu, přesune se pro tuto skladbu na pozici druhé violy. Věříme, že tento unikátní zážitek si nenecháte ujít!

Koncert se uskuteční za finanční podpory hlavního města Prahy a Státního fondu kultury.