Festival - (Minimální) důstojná mzda
Festival Pro dospělé
(Minimální) důstojná mzda
Kdy 29.6.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Knihovna na vlnách 2021

Diskuze představí koncept Minimální důstojné mzdy jako nástroj snažící se popsat, kolik lidi u nás nezvládne pokryt běžné výdaje, i když na plný úvazek pracuje. Jaké širší společenské důsledky má, že se doposud skoro nemluví o tom, že jich je více než polovina? Přednáší a diskutují: Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice pro Friedrich-Ebert- Stiftung, a Lucie Trlifajová, sociální antropoložka pracující v Sociologickém ústavu AV ČR. 

Podmínky pro návštěvníky akcí

Akce se řídí platnými hygienickými pravidly. Návštěvník musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny uplynulo 22 dní po první dávce.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Po celou dobu akce je nutné mít nasazený respirátor.