Festival - Filmový večer s ekologickou tematikou  
Festival Pro dospělé
Filmový večer s ekologickou tematikou  
Kdy 22.7.2021 | 18:00

Vstupné zdarma

Knihovna na vlnách 2021

Večer zahájíme diskuzí na téma: Je dobrovolná skromnost dědičná? V roce 1992 se socioložka Hana Librová vydala do skromně žijících domácností takzvaných „pestrých“. Jak se k vyrůstání bez blahobytu staví o dvě dekády později jejich děti? Pokračují ve stopách rodičů, nebo si nakupováním kompenzují pocit nedostatku? Přednáší a diskutuje Vojtěch Pelikán z katedry environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity v Brně. Po debatě promítání filmu s ekologickou tematikou Krajina v tísni. Začátek filmové projekce cca ve 21:00 hodin.

Dokumentární film vyrobila společnost Člověk v tísni. Jako zjevný a viditelný symptom problematického vodního režimu a hospodaření s vodou je ve filmu použit fenomén českých a moravských povodní posledních desetiletí, které jsou stále v živé paměti obyvatel naší země. Celou problematiku pak předkládá v globálních, celosvětových souvislostech. Promítá se v rámci cyklu Ozvěny Ekofestu. Večer ve spolupráci s Kulturně vzdělávacím centrem MKP. 

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.