Přednáška - Environmentální odpovědnost aneb proč žijeme na dluh?
Přednáška Pro dospělé
Environmentální odpovědnost aneb proč žijeme na dluh?
Kde Online
Kdy 7.7.2021 | 20:00

Vstupné zdarma

Zdravý, bezpečný a spravedlivý svět pro všechny

Od počátku svého vývoje se člověk snaží vymanit z determinace někdy dosti tvrdých přírodních daností a cyklů. Až se opravdu vymanil a vycyklil tak, že dnes naopak hledá životadárnou půdu pod nohama a své přírodní kořeny. Dnes je jedním ze stěžejních cílů lidstva jakožto základní podmínky pro jeho další dlouhodobě udržitelný rozvoj ochrana života na souši. V posledních dekádách se lidstvo každoročně připravuje o rozlohu lesa dosahující přibližně velikosti Česka a Slovenska dohromady a o podobnou rozlohu zemědělské půdy. Takže člověk jakožto nejvyspělejší živočišný druh si dobrovolně likviduje každým rokem obrovské plochy svých klíčových suchozemských ekosystémů, nezbytných pro jeho vlastní život i život dalších organismů, na kterých přímo či nepřímo závisí jeho blahobyt. S tím souvisí alarmující fakt, že přibližně pětině druhů na Zemi hrozí v současnosti vyhynutí. Ano, je to daň za každoroční ekonomický růst. Ale chtějí obyvatelé planety Země tuto daň platit? A znají vůbec její výši, která odchází z jejich imaginárního účtu ekosystémových služeb? Přednáší Ing. Martina Pásková, PhD.

Kdo je Martina Pásková:

Ing. Martina Pásková, PhD. je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě UK. V současnosti působí na Ministerstvu životního prostředí jako expertka v oblasti koordinace a podpory činnosti národních geoparků, jakožto nástroje interpretace a identifikace s dědictvím Země. Na Univerzitě Hradec Králové garantuje geografické předměty a přednáší na téma udržitelnost cestovního ruchu, teoretické základy cestovního ruchu, metodologie a ekologie. Její současné akademické působení směřuje do oblasti etno-ekologie a geo-antropologie, konkrétně se zabývá potenciálem tradičních znalostí místních a původních obyvatel o přírodě pro aplikaci principů udržitelného rozvoje.

Přednášku připravila Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.