Setkání - Sv. Havel a okolí
Setkání Pro dospělé
Sv. Havel a okolí
Kdy 15.9.2021 | 15:00

Vstupné 50 Kč

Pražské toulky

Komentovaná procházka Havelskou čtvrtí s návštěvou stejnojmenného farního kostela. Projdeme se ulicemi Rytířskou nebo V Kotcích, které ve středověku svým pravidelným půdorysem tvořily tzv. Havelské město. Prohlídneme si kostel sv. Havla. Stavbu v barokním slohu s bohatým interiérem, na kterém se podílel malíř Jan Kryštof Liška nebo Ferdinand Maxmilián Brokoff.

Provází Ondřej Macka

Sraz před vchodem do kostela sv. Havla v 15.00

foto by VitVit – Own work, CC BY-SA 4.0

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.