Přednáška - Mykény - hlavní centrum mykénské civilizace doby bronzové
Přednáška Pro dospělé
Mykény - hlavní centrum mykénské civilizace doby bronzové
Kdy 26.1.2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Cyklus přednášek o výtvarném umění, architektuře, historii ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o.
www.arsviva.cz

Mykény jsou jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit Řecka. Její hlavní rozkvět spadá do doby bronzové (helladské), zejména její pozdní fáze, kdy tzv. pozdní doba helladská (asi 1700–111/1050 př. Kr.) bývá často nazývána dobou mykénskou. Podle řecké mytologie a homérských eposů byly Mykény domovem krále Agamemnóna, hlavního velitele řeckých vojsk v bájné trójské válce. Mykénská citadela s palácem, opevněná mohutnými „kyklopskými“ hradbami je obklopena zbytky osídlení a četnými hrobkami, včetně té nejznámější klenuté, označované jako Atreova pokladnice. Kromě architektonických památek budou v přednášce ukázány nejvýznamnější nálezy, včetně slavných masek z tzv. hrobového okruhu A.

Přednáší doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.