Setkání - Odvrácená tvář fucifera
Setkání Pro dospělé
Odvrácená tvář fucifera
Kdy 12. 10. 2023 | 18:00

Vstupné zdarma

Vernisáž a koncert Alžběty Jechové a Jakuba Krajíce

Dvojice autorů se v posledních letech veřejně projevuje zejména v oblasti hudební, kdy se po ukončení činnosti punkové kapely Die Puppen Augen pokoušejí zkoumat klidnější a hlubší vody s projektem Motherfucifer. Výtvarná činnost je ale provází od počátku a tvoří líc hudebnímu rubu. Tomu odpovídá i zvolené médium, kdy se od velkých pláten přesouvají k subtilnějším formám linorytu a ilustrace, jež využívají také k tvorbě plakátů a jiných vizuálních doprovodů hudební produkce. Namísto exaktních postupů se uchylují k primitivní intuici a nechávají prostor divákovi/posluchači, zda je bude považovat za svérázné autodidakty nebo zarputilé diletanty.