Přednáška - Stůl jako pojem a jeho významy & Stůl jako archetyp
Přednáška Pro dospělé
Stůl jako pojem a jeho významy & Stůl jako archetyp
Kdy 27.9.2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

STŮL JAKO OBRAZ SVĚTA

Cyklus přednášek o kultuře stolování Evropy od pravěku po 20. století.

Prostřený stůl je kulturním znakem, který slouží nejen k uspokojení našich biologických potřeb, ale hovoří řečí symbolů a znaků k těm, kteří kolem něj usednou.
Pojďme se společně projít historií a podívat se na stolování jako na fenomén, který byl vlastní lidem v každé historické epoše. Vydejme se společně za podstatou lidské pohostinnosti.

Stůl jako pojem a jeho významy & Stůl jako archetyp
Zamyšlení nad mnohoznačností slova stůl v kulturně-antropologické rovině, nad kořeny a vývojem tohoto pojmu v evropské historii a nad jeho symbolikou, která se odráží např. i ve filmu Stanley Kubricka 2001: Vesmírná odysea.

Přednáší Mgr. Milan Svoboda z FF ÚK