Přednáška - S Nickem Wintonem o uprchlictví v 21. století
Přednáška Pro dospělé
S Nickem Wintonem o uprchlictví v 21. století
Kdy 27. 10. 2022 | 15:00

Vstupné 0 Kč

Na pozvání Nadace Partnerství přijede do Prahy Nick Winton mladší, syn slavného zachránce 669 československých dětí. Přijďte debatovat do Městské knihovny v Praze. S ním a dalšími hosty budeme mluvit o současné situaci uprchlíků ohrožených válkou i klimatickou krizí v kontextu statečného činu sira Wintona za nacistické okupace Československa. A také o výzvách pro vnuky z generace Wintonových dětí.

Pozvání přijali
Matěj Mináč, režisér 3 filmů o Nicholasi Wintonovi
Martin Rozumek, ředitel OPU
sociolog Fedor Gál
moderuje Markéta Bidrmanová, Seznam zprávy

simultánní tlumočení zajištěno

Nick Winton Jr. accepted the invitation of the Partnership Foundation and came to Prague to discuss the current situation of refugees threatened by war and the climate crisis in the context of Sir Winton's brave act during the Nazi occupation of Czechoslovakia. Together with other guests, he will also address challenges for grandchildren from the generation of Winton's children.

Other guests
Matej Minac, directed three films about Nicholas Winton)
Martin Rozumek, director of OPU
sociologist Fedor Gál
moderated by Markéta Bidrmanová, Seznam news

simultaneous interpretation will be provided