Přednáška - Fenomén Národního divadla II: Stavovské divadlo
Přednáška Pro dospělé
Fenomén Národního divadla II: Stavovské divadlo
Kdy 28.11.2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

V další části se budeme zabývat Stavovským divadlem, které přibylo do rodiny budov ND velmi dramatickým způsobem v roce 1921. Stalo se onou kýženou „moderní budovou“, po níž tak naléhavě volala česká divadelní obec před sto lety? Podíváme se nejen na zábor Stavovského, ale i na dobové debaty o moderním divadle a také na dědictví Stavovského jako takového.

Fenomén Národního divadla
Cyklus přednášek
Národní divadlo zná každý a každý na něj má názor. Co si pod tím spojením ale představujeme? Ve třech přednáškách podzimního cyklu se budeme zabývat tématy, která formují naši představu o Národním divadle.
Cyklus bude rozdělen podle tří hlavních budov. První přednáška bude věnována historické budově, druhá Stavovskému divadlu a třetí Nové scéně.

Ve třech podvečerních setkáních na téma Fenomén Národního divadla si položíme řadu otázek a pokusíme se na ně najít odpověď. Nepůjde o pohled architektonický ani urbanistický, ale čistě dramaturgický – budova pro nás nebude památka, ale místo živého divadla. Složité, nejednoznačné a provokativní místo.

Marta Ljubková
Vystudovala bohemistiku na FF UK a dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, kde nyní vyučuje. Od ukončení školy se věnuje dramaturgii a literární kritice. V letech 2014–2022 byla dramaturgyní Činohry ND. Nyní působí v kulturní křižovatce Vzlet v pražských Vršovicích.
Další termín cyklu:
19. 12., 17.00
Fenomén Národního divadla III – Nová scéna