Přednáška - Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci
Přednáška Pro dospělé
Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci
Kdy 8. 12. 2022 | 17:00

Vstupné 50 Kč

PAMÁTKY V PROMĚNÁCH

Některé památky se můžou zdát až příliš známé a okoukané, ale ve skutečnosti se neustále mění, revitalizují a ožívají. Cyklus ve spolupráci s Národním památkovým ústavem přiblíží, co se na památkových objektech děje. Součástí besedy bude premiéra filmu, v němž představíme projekt „Rok na vsi“, v rámci kterého byly kompletně obnoveny interiéry, historické stavby, dvůr a zahrada U Matoušů.

Rekonstrukce byla zahájena na konci srpna 2019 a trvala skoro rok a půl. Selský dvůr U Matoušů je od roku 2008 národní kulturní památkou a spolu s dalšími usedlostmi vymezuje jádro někdejší vsi, které se jen díky své mimořádné stavebně-historické hodnotě vyhnulo v 70. a 80. letech 20. století zbourání kvůli výstavbě sídliště. V současné době expozice přibližuje každodenní i sváteční život rodiny hospodáře na přelomu 19. a 20. století.

Besedu s Ing. arch. Martinem Kolovským moderuje Jakub Rychtar