Přednáška - Jak se vyznat v biotikách
Přednáška Pro dospělé
Jak se vyznat v biotikách
Kdy 6. 9. 2023 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Známe své spolubydlící?
Mikrobiom a my: Jak se vyznat v biotikách: stručný průvodce pre-, pro-, sym- a postbiotiky

Současné poznatky poukazují na důležitou roli mikrobioty ve zdraví a nemoci. V rámci přednášky si řekneme, jak mikrobiota vzniká a co vše jí může ovlivnit jak v pozitivním tak negativním smyslu. Zaměříme se možnou roli probiotik a prebiotik při formování mikrobioty v časném období po narození a i v dospělosti. Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP

Přednáší doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Další přednášky:

  • 4. 10. 2023 MUDr. Jakub Hurych: Mikrobiom a Crohnova choroba
  • 1. 11. 2023 v 17.00 Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.: Mikrobiom a roztroušená skleróza

Jiří Hrdý působí na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze. V rámci svého výzkumu se věnuje především charakterizaci imunomodulačních vlastností probiotik, jejich roli při nastavení a udržení vzájemných rovnovážných vztahů mezi mikrobiotou a imunitním systémem hostitele. Další oblastí zájmů je studium dopadu dysbiózy (s využitím experimentálních modelů dysbiózy indukované antibiotiky) na vnímavost k rozvoji střevních zánětů.