Přednáška - Znojemská rotunda a první falzifikace našich dějin
Přednáška Pro dospělé
Znojemská rotunda a první falzifikace našich dějin
Kdy 27. 9. 2023 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Nejstarší duchovní dějiny naší země

Nejstarší dochovaná svatyně s původní výmalbou a nekropolí u nás – rotunda sv. Bohorodičky a sv. Kateřiny ve Znojmě, časově spadající ještě do doby velkomoravské, je hmotným dokladem rané historie naší země.
Přednáší RNDr. et Mgr. Hana Blochová.