Přednáška - Zraněné Já: příčiny, symptomy, léčení a uzdravení II.
Přednáška Pro dospělé
Zraněné Já: příčiny, symptomy, léčení a uzdravení II.
Kdy 31. 10. 2023 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Obě říjnové přednášky se zaměřují na téma Zraněné Já. Budeme zkoumat, jak bývá naše citlivost zraňována běžnými každodenními zkušenostmi se světem moci a bezmoci a jak tyto zkušenosti ovlivňují naši sebehodnotu, sebepojetí a sebedůvěru.

V druhé přednášce se zaměříme na roli hlubinné psychologie v pochopení a léčbě psychického traumatu. Představíme metody, jako je analýza snů, volná asociace, práce s archetypy a symboly, které nám mohou pomoci odhalit hlubší kořeny traumatu a přispět k jeho uzdravení. Následně budeme diskutovat o různých metodách léčení psychického traumatu, jako jsou meditace, analýza a imaginativní techniky. Zdůrazníme, že každý jedinec vyžaduje individuální a citlivý terapeutický přístup.

Budeme se zabývat i procesem uzdravování z traumatizace, diskutovat o různých cestách, které mohou vést k uzdravení a zotavení, jako je přijetí traumatu, vyrovnání se s emocemi, nalezení nového smyslu a účelu života a budování soucitu. Důraz bude kladen na to, že uzdravení není pouhým odstraněním symptomů, ale spíše procesem osobního růstu a transformace.

Přednášky jsou vhodné pro všechny, kteří se zajímají o psychická traumata a hledají hlubší pochopení příčin, symptomů a cest k uzdravení z pohledu hlubinné psychologie. Osloví zejména ty, kteří chtějí pochopit vnitřní procesy, které stojí za traumatizací, a najít cesty k osobnímu uzdravení a rozvoji. Přednáší terapeut MUDr. Pavel Špatenka.